GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů

je

Klub Chovatelů Collií a Sheltií z.s. (správce)
oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté na základě písemného souhlasu.

Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem činnosti klubu (vedení evidence členské základny, pořádání kynologických akcí, účast na výstavách, vystavování průkazu původu odchovaných štěňat, vedení plemenné knihy)

Správce dále předává osobní údaje Zpracovatelům Českomoravské kynologické unii z.s. se sídlem Maškova 3, 18200 Praha 8 – střešní organizace ve vztahu k mezinárodní organizace FCI a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Osobní údaje bude správce evidovat a zpracovávat od poskytnutí osobních údajů až do odvolání.

V případě odmítnutí poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů není možné stát se členem Klubu Chovatelů Collií a Sheltií z.s.

Podpisem souhlasu stvrzujete, že jste seznámeni s informacemi o zpracování osobních údajů, rozumíte jim a jste informováni o svých právech – zejména právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich výmaz, omezení zpracování a odvolání poskytnutého souhlasu)

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat zasláním požadavku matrikáři správce.