Rychlý kontakt

Klub chovatelů Collií a Sheltií
Londýnská 814/19
120 00 Praha 2

Lenka Petrášková - jednatelka
mobil: 775 112 866
e-mail: simplemails@seznam.cz

Členství 2017

Členské poplatky 2017:
300,- Kč stávající člen
350,- Kč nový člen
Splatné do 31.3.2017 (datum připsání na účet Klubu)!!!

Číslo účtu - FioBanka

2600371883/2010

Účet je transparentní!


VARIABILNÍ SYMBOL = vaše členské číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL = 111 - členské poplatky

Změnili jste své kontaktní/osobní údaje? informujte o tom prosím matriku klubu prostřednictvím tohoto formuláře

Poplatky

Číslo účtu - FioBanka

2600371883/2010


VARIABILNÍ SYMBOL
= vaše členské číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL = typ platby dle tohoto klíče:
111 - členské poplatky
222 - inzerce v Magazínu, katalogu výstavy, na webu
333 - vrhy, krycí poplatky
444 - výstavní poplatky (není-li v propozicích uvedeno jinak)
555 - bonitace
666 - zálohy / vyúčtování záloh
888 - klubový kalendář, výroční zpravodaj
999 - dar, sponzoring

Pokud chcete platit více položek v jedné sumě, uvedete např.: 111333 (členské + poplatek za vrh)

Jakékoli dotazy týkající se plateb ráda zodpovím,
Martina Součková

PŘEREGISTRACE ...

Chystáte se na bonitaci? Nevíte, co pak?
Využijte služby nabízené naším Klubem a informujte se na možnost hromadné přeregistrace: 
- proti potvrzení doručíme PP Vašeho pejska  na hlavní plemennou knihu (HPK) společně s ostatními
- HPK tak může provést přeregistraci i mimo úřední dny (út a st), čímž se výrazně urychlí celý proces
- Vy ušetříte vlastní čas, který byste trávili cestou a čekáním na ČMKU,
- případně peníze za poštovné, pokud byste nemohli doručit PP na HPK osobně
- PP Vám přijde domů na dobírku v nejkratším možném termínu smile 
- na Vás tedy bude si zásilku akorát důkladně zkontrolovat!

Aktualizace

11.10.2017Výstavy KLV+SV

28.9.2017

Speciální výstava

Mladá Boleslav (70.)

Výsledky


Kontakt: dogofficeCZ@gmail.com

(Kracíková Vilemína)

Klubové soutěže

Výstavní pes roku

Sportovní pes roku

Klubové šampionáty

Důležité připomínky

Vemte na vědomí/nezapomeňte že:

Dbejte na včasné doručení přihlášek vrhu správkyni dílčí plemenné knihy! Sankce za porušení pravidel se zpřísňují... neuskutečníte-li podání včas, čeká Vás postih ve výši 300,- Kč za každé opožděné podání! 

Dle rozhodnutí ČMKU budou do PP psa nadále zapisovány jen výsledky gen. vyšetření z akreditovaných laboratoří, jejichž seznam je k dispozici ZDE

 Genealogie - provádíte-li u svých psů v Genealogii změny, nezapomeňte, že je třeba zaslat také naskenované doklady potvrzující údaje, které vkládáte!

Pokud doklady ( protokoly o vyšetření, certifikáty, potvrzení o vykonaných zkouškách atd.) nezašlete, změny u vašeho psa nebudou potvrzeny!

 

Magazín

Máte-li jakoukoliv zajímavost ze světa našich plemen, případně o zdravotních zajímavostech, které se mohou týkat i našich plemen, neváhejte se s námi o ně podělit.

Zvláště uvítáme veškerý obrazový materiál z výstav a dalších akcí, na kterých se prezentují naše plemena!

Kontaktní osobou pro Magazín je:

Mlada Svobodová, Speřice 7, 39601 Humpolec
Tel: 565 546 618, mob: 604 450 048
svobodova001@quick.cz

Původní web

Na tomto odkazu naleznete původní webové stránky KCHCS.

IndexJak se stát členem

Členem klubu se může stát každá fyzická i právnická osoba, členství zahraničních zájemců je též možné. Přihlášku do klubu lze vyplnit ZDE, Nebo odeslat na adresu matrikáře (není třeba doporučeně). Členské příspěvky se platí na kalendářní rok, pro nové členy ve výši 350,- Kč, dále potom 300,- Kč (50,- Kč je registrační poplatek ).  Tuto částku je třeba odeslat na klubový účet (tedy ne na adresu matrikáře!), potřebné údaje pro platbu jsou na stránce klubové poplatky. Jako variabilní symbol napište 111.
Po zaregistrování matrikou Vám bude přiděleno členské číslo. Tím se stáváte členem, který má všechna práva člena. Členské číslo budete nadále užívat jako variabilní symbol pro identifikaci veškerých Vašich plateb na účet klubu. 
V případě jakýchkoliv potíží či nejasností se obraťte na matrikáře nebo sekretáře klubu. 

Další informace týkající se členství: 
- přihlásit se za člena klubu je možné kdykoliv během roku, platba je však platná jen na daný kalendářní rok (tj. rok, v kterém je platba připsaná na klubový účet), 
- roční členské poplatky (pokračování členství) je nutné uhradit nejpozději do 31. 3., pokud tak neučiníte, vaše členství v klubu zaniká, 
- při zániku členství jsou z databáze klubu vymazány informace vztahující se k vašemu členství, 
- pokud se opětovně chcete stát členem klubu (nebo jste neprovedli úhradu členského poplatku do konce března) je nutné opakovat celý proces přihlášení - uhradit poplatek ve výši 350Kč, poslat přihlášku (nejlépe elektronicky),
- výhody člena klubu jsou vázány na majitele psa/feny, ne na vůdce, tj. pokud není majitel psa/feny členem KCHCS CZ, není možné uplatnit snížené členské poplatky za akce pořádané klubem (členství vůdce nemá na výši poplatků vliv

Seznam členů k 18.6.2017

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky