Výbor Klubu

V této sekci se Vám dostává kontakt na jednotlivé členy výboru KCHCS a přibližuje konkrétní náplň jejich funkcí.

PŘEDSEDA KCHCS
MVDr. Vladimír Fiala

Slapy u Tábora 44, 391 76

Tel.: 734 599 745

e-mail: vr.fiala@seznam.cz


MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ A REDAKCE KLUBOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ
Mlada Svobodová

Speřice 7, 396 01 Humpolec

Tel.: 604 450 048, 565 546 618

e-mail: svobodova001@quick.cz


JEDNATELKA, ZAPISOVATELKA


MATRIKA (přihlášky do klubu, členství)


POKLADNÍ
Martina Součková

Mrač 197, 257 21 Poříčí nad Sázavou

Tel.: 604 214 838
e-mail: martisouckova@seznam.cz


SPRÁVCE DÍLČÍ PLEMENNÉ KNIHY
Jitka Gogolínová

Červené Vršky 678, 256 01 Benešov
Tel.: 777238155, nebo 725163038, email: jitkagogo@centrum.cz


ČLENKA VÝBORU
Libuše Kucková

Tel.: 777 689 497
e-mail: libuse.kuckova@gmail.com


ČLENKA VÝBORU - REDAKCE WEBU
Radka Korábečná

Pardubice

Tel.: 724 296 597
e-mail: Radka.bacinova@seznam.cz


ČLENKA VÝBORU - KLUBOVÉ ŠAMPIONÁTY
Dagmar Laníková

Tel.: 777 598 629
e-mail: lenny.l@post.cz


KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE (KRK)

 

PHDr. Helena Nováková

Olešná 109, 393 01 Pelhřimov

Tel: +420 702 134 370

Email:

 

Miroslav Hruška

Stádlec 170, 391 62

Email: hruskamira@seznam.cz

Tel.: +420 737 180 577

 

Mgr. Dana Fialová

Slapy u Tábora 44, 391 76

Email: slapska.alej@seznam.cz 

Tel.: +420 605 455 106

 

 

  

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com