Výbor Klubu

V této sekci se Vám dostává kontakt na jednotlivé členy výboru KCHCS a přibližuje konkrétní náplň jejich funkcí.

PŘEDSEDA KCHCS
MVDr. Vladimír Fiala

Slapy u Tábora 44, 391 76

Tel.: 734 599 745

e-mail: vr.fiala@seznam.cz


MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ A REDAKCE KLUBOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ
Mlada Svobodová

Speřice 7, 396 01 Humpolec

Tel.: 604 450 048, 565 546 618

e-mail: svobodova001@quick.cz


JEDNATELKA, ZAPISOVATELKA
Lenka Petrášková

Velká Bučina 73, 27324 Velvary

Tel.: 775 112 866
e-mail: simplemails@seznam.cz


MATRIKA (přihlášky do klubu, členství)
MUDr. Lucia Nováková

Jiřiny Štěpničkové 1510, 156 00 Praha 5

Tel.: 775 305 705
e-mail: lucia.novakova7@gmail.com


POKLADNÍ
Martina Součková

Mrač 197, 257 21 Poříčí nad Sázavou

Tel.: 604 214 838
e-mail: martisouckova@seznam.cz


SPRÁVCE DÍLČÍ PLEMENNÉ KNIHY
Jitka Gogolínová

Červené Vršky 678, 256 01 Benešov
Tel.: 777238155, nebo 725163038, email: jitkagogo@centrum.cz


ČLENKA VÝBORU
Libuše Kucková

Tel.: 777 689 497
e-mail: libuse.kuckova@gmail.com


ČLENKA VÝBORU - REDAKCE WEBU
Radka Korábečná

Pardubice

Tel.: 724 296 597
e-mail: Radka.bacinova@seznam.cz


ČLENKA VÝBORU - KLUBOVÉ ŠAMPIONÁTY
Dagmar Laníková

Tel.: 777 598 629
e-mail: lenny.l@post.cz


KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE (KRK)

PHDr. Helena Nováková, Olešná 109, 393 01 Pelhřimov

Miroslav Hruška, Stádlec 170, 391 62

Mgr. Dana Fialová, Slapy u Tábora 44, 391 76

 

 

  

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com