Klubový šampion KCHCS

Podmínky:

  • Titul „Klubový šampion“ (dále jen KŠ ) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chavatelů collií a sheltií – Praha v době získávání i přiznání titulu.

  • Udělení titulu KŠ je podmíněno získáním třech CAC na výstavách pořádaných KCHCS,
    t.j. Klubová výstava a/nebo Speciální celostátní výstava, ve třídě dospívajících (mezitřídě), otevřené, pracovní a vítězů.

  • Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠ je třeba doložit kopií kartičky CAC a kopií posudku z výstavy, na které byl CAC udělen, zaslaných doporučeně na adresu stanoveného garanta. (Dagmar Laníková) - po dohodě možno též elektronicky (vítáno!).

  • Klub stvrzuje přiznání titulu KŠ předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.

  • Noví KŠ budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.

  • Titul nelze udělovat zpětně.

  • Řád pro udělování titulu KŠ nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2005.

Poslední jazyková úprava: 17.06.2013
(název klubu, mezitřídě, elektronicky vítáno)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com