Rychlý kontakt

Klub chovatelů Collií a Sheltií
Londýnská 814/19
120 00 Praha 2

Lenka Petrášková - jednatelka
mobil: 775 112 866
e-mail: simplemails@seznam.cz

Členství 2018

Členské poplatky 2018:
300,- Kč stávající člen
350,- Kč nový člen
Splatné do 31.3.2018 (datum připsání na účet Klubu)!!!

Číslo účtu - FioBanka

2600371883/2010

Účet je transparentní!


VARIABILNÍ SYMBOL = vaše členské číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL = 111 - členské poplatky

Aktualizace

6.12.2017Klubové soutěže

Výstavní pes roku

Sportovní pes roku

Důležité připomínky

Vemte na vědomí/nezapomeňte že:

Dbejte na včasné doručení přihlášek vrhu správkyni dílčí plemenné knihy! Sankce za porušení pravidel se zpřísňují... neuskutečníte-li podání včas, čeká Vás postih ve výši 300,- Kč za každé opožděné podání! 

Dle rozhodnutí ČMKU budou do PP psa nadále zapisovány jen výsledky gen. vyšetření z akreditovaných laboratoří, jejichž seznam je k dispozici ZDE

 Genealogie - provádíte-li u svých psů v Genealogii změny, nezapomeňte, že je třeba zaslat také naskenované doklady potvrzující údaje, které vkládáte!

Pokud doklady ( protokoly o vyšetření, certifikáty, potvrzení o vykonaných zkouškách atd.) nezašlete, změny u vašeho psa nebudou potvrzeny!

 

Magazín

Máte-li jakoukoliv zajímavost ze světa našich plemen, případně o zdravotních zajímavostech, které se mohou týkat i našich plemen, neváhejte se s námi o ně podělit.

Zvláště uvítáme veškerý obrazový materiál z výstav a dalších akcí, na kterých se prezentují naše plemena!

Kontaktní osobou pro Magazín je:

Mlada Svobodová, Speřice 7, 39601 Humpolec
Tel: 565 546 618, mob: 604 450 048
svobodova001@quick.cz

Původní web

Na tomto odkazu naleznete původní webové stránky KCHCS.

IndexPracovní certifikát

 

Předsednictvo ČMKU schválilo a dnem 1.7.2010 vstoupila v platnost nová Směrnice vystavování a používání certifikátů pro účely doložení pracovní třídy na výstavách a udělení  Českého šampionátu a Mezinárodního šampiona krásy, čímž pozbývají platnosti Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd na výstavách v ČR a všechna předchozí usnesení P ČMKU vydaná v této souvislosti.

Našich plemen (kolie dlouho- a krátkosrstá, šeltie) se týkají následující body:

-          certifikáty se vystavují na základě absolvované zkoušky z výkonu, soutěže atd (dále jen zkoušky) a opravňují k zařazení psa do třídy pracovní a jsou vydávané na tiskopisech předepsaných FCI nebo ČMKU.

-          kolie a šeltie patří do skupiny plemen, kterým může být vystaven Národní certifikát opravňující k zařazení do třídy pracovní na všech druzích výstav vyjma mezinárodních a bude vystaven na základě splnění následujících zkoušek:

-          ŠELTIE:

  • ZMMP, ZMP 1 (vystavuje ČKS nebo MSKS)
  • ZPU2, ZPU –S (vystavuje KJ ČR Brno)
  • ZZP1 (vystavuje SZBK ČR)
  • FCI-HWT T* (pasení, vystavuje KJ ČR)

-          KOLIE DLOUHOSRSTÁ, KOLIE KRÁTKOSRSTÁ:

  • ZM, ZVV1, OB1 ((vystavuje ČKS nebo MSKS)
  • ZPU2, ZPU –S (vystavuje KJ ČR Brno)
  • ZZZ, ZZP 1, ZVP 1, ZLP 1, všechny záchranářské zkoušky dle MZŘ IPOR (vystavuje SZBK ČR)
  • FCI-HWT T* (pasení, vystavuje KJ ČR Brno)

-          součástí dané Směrnice je seznam zkušebních řádů, zkoušek a organizací vystavujících na jejich základě certifikáty      

-          certifikáty jsou vystavovány na žádost majitele/držitele psa/feny. Podkladem pro jejich vystavení je doklad o absolvované zkoušce, kopie průkazu původu, případně zaplacení určeného poplatku za vystavení

-          platnost od 1.7.2010 – datum splnění zkoušky není pro vystavení certifkátu rozhodující

Zdroj ČMKU – www.cmku.cz > Řády a předpisy > Směrnice ČMKU.

_________

* FCI Herding working test Traditional Style

Zpracovala: -vi.k-

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky