Rychlý kontakt

Klub chovatelů Collií a Sheltií
Londýnská 814/19
120 00 Praha 2

Lenka Petrášková - jednatelka
mobil: 775 112 866
e-mail: simplemails@seznam.cz

Členství 2017

Členské poplatky 2017:
300,- Kč stávající člen
350,- Kč nový člen
Splatné do 31.3.2017 (datum připsání na účet Klubu)!!!

Číslo účtu - FioBanka

2600371883/2010

Účet je transparentní!


VARIABILNÍ SYMBOL = vaše členské číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL = 111 - členské poplatky

Změnili jste své kontaktní/osobní údaje? informujte o tom prosím matriku klubu prostřednictvím tohoto formuláře

Poplatky

Číslo účtu - FioBanka

2600371883/2010


VARIABILNÍ SYMBOL
= vaše členské číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL = typ platby dle tohoto klíče:
111 - členské poplatky
222 - inzerce v Magazínu, katalogu výstavy, na webu
333 - vrhy, krycí poplatky
444 - výstavní poplatky (není-li v propozicích uvedeno jinak)
555 - bonitace
666 - zálohy / vyúčtování záloh
888 - klubový kalendář, výroční zpravodaj
999 - dar, sponzoring

Pokud chcete platit více položek v jedné sumě, uvedete např.: 111333 (členské + poplatek za vrh)

Jakékoli dotazy týkající se plateb ráda zodpovím,
Martina Součková

PŘEREGISTRACE ...

Chystáte se na bonitaci? Nevíte, co pak?
Využijte služby nabízené naším Klubem a informujte se na možnost hromadné přeregistrace: 
- proti potvrzení doručíme PP Vašeho pejska  na hlavní plemennou knihu (HPK) společně s ostatními
- HPK tak může provést přeregistraci i mimo úřední dny (út a st), čímž se výrazně urychlí celý proces
- Vy ušetříte vlastní čas, který byste trávili cestou a čekáním na ČMKU,
- případně peníze za poštovné, pokud byste nemohli doručit PP na HPK osobně
- PP Vám přijde domů na dobírku v nejkratším možném termínu smile 
- na Vás tedy bude si zásilku akorát důkladně zkontrolovat!

Aktualizace

11.10.2017Výstavy KLV+SV

28.9.2017

Speciální výstava

Mladá Boleslav (70.)

Výsledky


Kontakt: dogofficeCZ@gmail.com

(Kracíková Vilemína)

Klubové soutěže

Výstavní pes roku

Sportovní pes roku

Klubové šampionáty

Důležité připomínky

Vemte na vědomí/nezapomeňte že:

Dbejte na včasné doručení přihlášek vrhu správkyni dílčí plemenné knihy! Sankce za porušení pravidel se zpřísňují... neuskutečníte-li podání včas, čeká Vás postih ve výši 300,- Kč za každé opožděné podání! 

Dle rozhodnutí ČMKU budou do PP psa nadále zapisovány jen výsledky gen. vyšetření z akreditovaných laboratoří, jejichž seznam je k dispozici ZDE

 Genealogie - provádíte-li u svých psů v Genealogii změny, nezapomeňte, že je třeba zaslat také naskenované doklady potvrzující údaje, které vkládáte!

Pokud doklady ( protokoly o vyšetření, certifikáty, potvrzení o vykonaných zkouškách atd.) nezašlete, změny u vašeho psa nebudou potvrzeny!

 

Magazín

Máte-li jakoukoliv zajímavost ze světa našich plemen, případně o zdravotních zajímavostech, které se mohou týkat i našich plemen, neváhejte se s námi o ně podělit.

Zvláště uvítáme veškerý obrazový materiál z výstav a dalších akcí, na kterých se prezentují naše plemena!

Kontaktní osobou pro Magazín je:

Mlada Svobodová, Speřice 7, 39601 Humpolec
Tel: 565 546 618, mob: 604 450 048
svobodova001@quick.cz

Původní web

Na tomto odkazu naleznete původní webové stránky KCHCS.

IndexPodmínky šampionátů

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION

Získání čekatelství - od dvou rozhodčích - 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců). Použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion.


ČESKÝ ŠAMPION

Získání čekatelství CAC - nejméně od dvou rozhodčích - nejméně ve dvou výstavních sezónách. 4x CAC (nejméně 2x z mezinárodní výstavy). Ocenění res.CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena , který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res.CAC ČMKU přiznán titul Český šampion.


ČESKÝ GRAND ŠAMPION

Získání čekatelství CAC - od dvou rozhodčích - 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě). Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion. Res.CAC není možné použít místo CAC.


ŠAMPION ČMKU

CAC ČMKU může získat nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz a CACIB. Je nutné získat 4x CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho minimálně ze dvou mezinárodních výstav.


ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION

Ocenění 3x Výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP - nejméně od dvou rozhodčích.


MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY

4x CACIB ve třech rozdílných státech. Mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout minimálně jeden rok a den.


KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY KCHCS

Titul „Klubový šampion“ (dále jen KŠ ) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chavatelů collií a sheltií – Praha v době získávání i přiznání titulu.

  • Udělení titulu KŠ je podmíněno získáním třech CAC na výstavách pořádaných KCHCS, t.j. Klubová výstava a/nebo Speciální celostátní výstava, ve třídě dospívajících (mezitřídě), otevřené, pracovní a vítězů.

  • Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠ je třeba doložit kopií kartičky CAC a kopií posudku z výstavy, na které byl CAC udělen, zaslaných doporučeně na adresu stanoveného garanta. (V. Kracíková) - po dohodě možno též elektronicky (vítáno!).

  • Klub stvrzuje přiznání titulu KŠ předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.

  • Noví KŠ budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.

  • Titul nelze udělovat zpětně.

  • Řád pro udělování titulu KŠ nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2005. 


KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE

Řád pro udělení titulu Klubový šampion práce

1. Titul „Klubový šampion práce" (dále jen KŠP) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chovatelů collií a sheltií v době získávání i přiznání titulu.

2. Udělení titulu KŠP je podmíněno:

-> získáním známky min. velmi dobrý na výstavách pořádaných KCHCS, tj. klubová výstava a speciální celostátní výstava, ve třídě dospívajících (mezitřídě), otevřené, pracovní a vítězů -> a současnězískáním 250ti bodů za pracovní výkony dle přiložených tabulek Tab.1 a Tab.2

2a) Zkoušky a akce uvedené v přiložených tabulkách musí být pořádány organizacemi, které jsou akceptovány FCI.

2b) Tab. 1 Bodové hodnocení zkoušek. Zkoušky jsou rozděleny do 4 kategorií A, B, C a D, přičemž každá kategorii má své bodové ohodnocení. Body za složenou zkoušku lze započítat dle Tab. 1 pouze jedenkrát a to při prvním složení zkoušky (bez ohledu na známku či pořadí).

2c) Tab. 2 Bodové hodnocení závodů ( příp. zkoušek s udělením pořadí).Při opakovaném složení zkoušek kategorií B, C a D v rámci závodů se udělují body dle Tab. 2.

2d) Mistrovské soutěže. Za umístění na mistrovských soutěžích v bodovaných sportech (Tab. č. 2) jsou uděleny body takto: -> Mistrovství světa nebo Evropy (včetně EO) - za umístění na 1.-3. místě v jednotlivcích je uděleno 150 b., za účast je uděleno 25 b.

-> Mistrovství ČR v jednotlivcích- za umístění na 1.-3. místě v jednotlivcích je uděleno 50 b., za účast je uděleno 10 b.

-> Mistrovství ČR v plemeni (nebo obdobná soutěž podporovaná chovatelským klubem)-  za umístění na 1.-3. místě v jednotlivcích je uděleno 20 b.

2e) V případě, že je na zkoušce oficiálně určeno pořadí, je třeba umístění na prvních třech místech doložit vyžádaným potvrzením o umístění. To samé platí i o umístění na závodech. Toto potvrzení, vystavené pořadatelem, musí obsahovat razítko pořádající organizace, podpis vedoucího akce, podpis rozhodčího a umístění.

2f) Před datem 1. 1. 2005 lze započítat body získané za pracovní výkony za předpokladu trvání členství v Klubu chovatelů collií a sheltií. Známka velmi dobrá musí být získána nejdříve ve výstavní sezoně r. 2005

3. Klub stvrzuje přiznání titulu KŠP předáním potvrzení, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.

4. Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠP je třeba doložit kopií posudku z výstavy, na které byla udělena min. známka velmi dobrá, a u pořadatele ověřenými  kopiemi „potvrzení o vykonané zkoušce“ (náležitosti viz bod 2.c) zaslaných doporučeně na adresu garanta  (V. Kracíková) - po dohodě možno též elektronicky (vítáno!).

5. Noví KŠP budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.

6. Řád pro udělování titulu KŠP nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2005.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky