Vážení členové KCHCS,
děkujeme vám za hojnou účast na výroční členské schůzi, která proběhla v klidné a pohodové atmosféře.
Velmi si vážíme vašeho času a projeveného zájmu o dění v klubu.

Rádi bychom vyjádřili naše upřímné poděkování manželům Fialovým za jejich takřka celoživotní práci v klubu a za jejich významný přínos pro chov kolií a šeltií. Jejich oddanost a snaha byly pro klub neocenitelné.

Naším cílem je nadále rozvíjet a zlepšovat aktivity klubu samozřejmě i s ohledem na potřeby a přání našich členů. Rádi vyslechneme vaše názory a podněty, které nám pomohou lépe porozumět tomu, co je pro vás důležité a na co bychom se měli prioritně zaměřit. K zasílání podnětů můžete využít klubový email info-kchcs@seznam.cz

Vaše zpětná vazba je pro nás klíčová, abychom mohli společně vytvořit silnější a úspěšnější klub, který bude dále pozvedat chov našich úžasných plemen.
S pozdravem,
Výbor klubu