Výsledky bonitací

 

- 2021-

Bonitace 1.5.2021 - Poříčí  nad Sázavou 

Bonitace 2.5.2021 - Poříčí nad Sázavou

Bonitace 5.-6.6.2021 - Horní Počernice

Bonitace 7.8.2021 - Humpolec

Bonitace 1.10.2021 - Brno


- 2020 -

Bonitace 2.2.2020 - Brno

Bonitace 6.9.2020 - Humpolec


- 2019 - 

Bonitace 2019 - Brno

Bonitace 2019 - Humpolec

Bonitace 2019 - Mladá Boleslav

Bonitace 23.11.2019 - Kladno


 - 2018 -

Bonitace 2018 - Brno

Bonitace 2018 - Humpolec

Bonitace 2018 - Kladno


 - 2017 -

Bonitace 2017 - Brno

Bonitace 2017 - Humpolec


 

Bonitace 2016 

Bonitace 2015

Bonitace 2014

Bonitace 2013

Bonitace 2012

Bonitace – systém zápisu

Počínaje bonitací Řepeč 2012 budou v zápisu uváděny výsledky zdravotních testů, na které byla uplatněna sleva z bonitačního poplatku.

Celý systém zápisu:

Jméno bonitovaného psa

Barva: zl – zlatý, tri – trikolor, blm – blue-merle, bi – bicolor

Datum narození

Číslo zápisu (CMKU)

Výška psa

Zuby chybějící nebo nadpočetné: I = řezák, C = špičák, P = premolár, M = molár

Za druhem zubu je uváděno jeho umístění např. P2 PH = 2. Premolár Pravý Horní

Rodiče bonitovaného psa v závorce: otec x matka

Majitel = m.

Zdravotní testy, vyšetření:

CEA/PRA/Kat - klinické – klin. – výsledek: pozitivní (postižený), negativní ( v době vyšetření zdravý) + datum vyšetření

CEA – genetické – gen. affected (postižený), carrier (zdravý přenašeč), clear (zdravý geneticky)

MDR1 : -/- (postižený defektem), +/- (zdravý přenašeč), +/+ (zdravý geneticky)

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com