2008

Zápisy 2008

Zápis ze schůze Výboru 9.11.2008 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru 20.7.2008 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis z ustavující schůze 29.3.2008 – ve formátu *.doc nebo *.pdf