2009

Zápisy 2009

Zápis ze schůze Výboru 15.11.2009 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze 3 klubů 26.7.2009 – ve formátu*.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru 19.7.2009 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru 14.3.2009 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze členské schůze KCHCS 14.3.2009 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru 18.1.2009 – ve formátu *.doc nebo *.pdf