2012

Zápisy 2012

Zápis ze schůze 3 klubů 21.7.2012 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru KCHCS 1.7.2012 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze členské schůze KCHCS 17.3.2012 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze KRK KCHCS 11.3.2012 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru KCHCS 15.1.2012 – ve formátu *.doc nebo *.pdf