2013

Zápisy 2013

Zápis ze schůze Výboru 24.11.2013 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru 22.9.2013 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze 3 klubů 23.6.2013 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru 16.6.2013 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru 24.3.2013 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis z členské schůze 24.3.2013 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru 26.1.2013 – ve formátu *.doc nebo *.pdf