Jak se stát členem

Členem klubu se může stát každá fyzická i právnická osoba, členství zahraničních zájemců je též možné. Přihlášku do klubu lze vyplnit ZDE. Zaslat je možné elektronicky (matrika.kchcs@gmail.com) nebo poštou na adresu matrikáře (není třeba doporučeně). Členské příspěvky se platí na kalendářní rok.
Seznam členů KCHCS k 30.4.2024

 Členské poplatky 2024:

300,- Kč stávající člen
350,- Kč nový člen

VARIABILNÍ SYMBOL PRO NOVÉ ČLENY= vaše telefonní číslo


Splatné do 31.1.2024 (datum připsání na účet Klubu)!!!

Po tomto datu je nutno uhradit poplatek 350,- Kč za členství!

Číslo účtu – FioBanka

2600371883/2010

ÚČET JE TRANSPARENTNÍ!

VARIABILNÍ SYMBOL= vaše telefonní číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL= 111 – členské poplatky

Po zaregistrování matrikou Vám bude přiděleno členské číslo. Tím se stáváte členem, který má všechna práva člena. Členské číslo budete nadále užívat jako variabilní symbol pro identifikaci veškerých Vašich plateb na účet klubu. Přihláška je platná až po zaplacení členského příspěvku (pro nově registrované členy je VS číslo Vašeho telefonu  do doby, než Vám matrikářka přidělí členské číslo).
V případě jakýchkoliv potíží či nejasností se obraťte na matrikáře klubu.

Další informace týkající se členství:
– přihlásit se za člena klubu je možné kdykoliv během roku, platba je však platná jen na daný kalendářní rok (tj. rok, v kterém je platba připsaná na klubový účet),
– roční členské poplatky (pokračování členství) je nutné uhradit nejpozději do 31. 1., pokud tak neučiníte, vaše členství v klubu zaniká,
– při zániku členství jsou z databáze klubu vymazány informace vztahující se k vašemu členství,
– pokud se opětovně chcete stát členem klubu (nebo jste neprovedli úhradu členského poplatku do konce ledna) je nutné opakovat celý proces přihlášení – uhradit poplatek ve výši 350Kč, poslat přihlášku (nejlépe elektronicky),
– výhody člena klubu jsou vázány na majitele psa/feny, ne na vůdce, tj. pokud není majitel psa/feny členem KCHCS CZ, není možné uplatnit snížené členské poplatky za akce pořádané klubem (členství vůdce nemá na výši poplatků vliv

Formulář pro změnu osobních a kontaktních údajů