Standard

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

SECRETARIAT GENERAL : 14, rue Leopold II, 6530 THUIN (Belgique)

FCI-STANDARD č. 296 / 15. 09. 2021 / EN

Kolie krátkosrstá – Collie smooth

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 27. 07. 2021

POUŽITÍ: Pastevecký pes.

FCI – KLASIFIKACE:

Skupina 1     Pastevečtí a honáčtí psi (kromě švýcarských pasteveckých psů). Sekce      1        Pastevečtí psi.

Bez zkoušky z výkonu.

CELKOVÝ DOJEM: Inteligentní, ostražitý a aktivní pes. Působí důstojně, což je zdůrazněno jeho dokonalou stavbou těla, kde není žádná část neharmonická a která vyjadřuje jeho pracovní schopnost. Viditelně silný a aktivní, bez známek těžkopádnosti a hrubosti. Vzhled a výraz hlavy je velmi důležitý. Vyznačuje se dokonalou vyvážeností a proporčností mozkové a obličejové partie, velikostí, tvarem, barvou a uložením očí a korektním nasazením a nesením uší.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Při pohledu ze strany jsou horní plocha mozkovny a nosní hřbet stejně dlouhé, rovné a rovnoběžné. Jsou spojené nepatrným, ale znatelným stopem. Trup je mírně delší než kohoutková výška.

POVAHA: Přátelská povaha bez známky nervozity nebo agresivity.

HLAVA: Vzhled a proporce hlavy jsou velmi důležité a musí být posuzovány v poměru

k velikosti psa. Při pohledu zepředu či z profilu se hlava podobá tupému klínu s hladkými vnějšími liniemi. Střední bod mezi vnitřními koutky očí (který je rovněž středem korektně položeného stopu) je středem celkové délky hlavy.

MOZKOVÁ ČÁST:

Lebka: Plochá. Její strany se postupně a hladce zužují od uší ke špičce nosu. Hloubka lebky od nadočnicových oblouků ke spodní linii čelistí není nikdy přehnaná.

Stop: Nepatrný, ale znatelný. Střední bod mezi vnitřními koutky očí je středem korektně položeného stopu.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: Vždy černá.

Tlama: Tupá, na konci zaoblená, nikdy hranatá nebo špičatá.

Čelisti/ Zuby: Zuby dobré velikosti. Čelisti silné s perfektním, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem; to znamená, že horní řezáky těsně překrývají dolní a jsou kolmo zasazené v čelistech. Spodní čelist silná, dobře tvarovaná.

Líce: Lícní kosti nevystupující.

OČI: Velmi důležitý tělesný znak, dodávající psovi milý výraz. Střední velikosti (nikdy ne příliš malé), poněkud šikmo uložené, mandlového tvaru a tmavě hnědé barvy, kromě jedinců se zbarvením blue-merle, u kterých jsou oči často (jedno nebo obě, celé nebo částečně) modré nebo modře skvrnité. Výraz plný inteligence, se živým a bystrým pohledem při naslouchání.

UŠI: Středně velké, širší u kořene, ani příliš blízko u sebe, ani příliš daleko od sebe (po stranách lebky) nasazené. V klidu položené dozadu, avšak při vzrušení otočené dopředu a nesené polovztyčené, tj. přibližně dvě třetiny uší stojí vzpřímeně a horní třetina je přirozeně překlopená kupředu pod vodorovnou linií přehybu.

KRK: Svalnatý, silný, přiměřené délky, dobře klenutý.

TRUP:

Hřbet: Rovný a pevný. Bedra: Mírně klenutá.

Hrudník: Hluboký a za plecemi poměrně široký. Žebra dobře klenutá.

OCAS: Dlouhý; kostní podklad ocasu dosahuje nejméně ke hleznům. V klidu dolů nesený se špičkou mírně zvednutou. Při vzrušení může být nesený výše, ale nikdy ne nad hřbetem.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Rovné a svalnaté, s přiměřenou sílou kostry.

Lopatky: Šikmé, dobře vzad uložené. Nadloktí šikmá, lokty postavené pod kohoutkem. Lokty: Ani vbočené, ani vybočené.

Předloktí: Rovná, svalnatá, někdy více zmasilá. Středně silná kostra. Nadprstí: Pohyblivá bez náznaku slabosti.

Přední tlapky: Oválné, polštářky dobře vyplněné. Prsty klenuté a sevřené.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Stehna: Svalnatá. Končetiny pod stehny (holeně) suché a šlachovité. Kolena: Dobře zaúhlená.

Nárty: Kolmé a silné.

Zadní tlapky: Oválné, polštářky dobře vyplněné. Prsty o něco méně klenuté, sevřené.

CHODY / POHYB: Pohyb výrazně charakteristický pro plemeno. Dobře stavěný pes nikdy nevytáčí lokty, přesto má přední tlapky při pohybu poměrně blízko sebe. Křížení končetin, kroužení v zápěstích nebo kolébavý pohyb jsou vysoce nežádoucí. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny od hlezenního kloubu k zemi rovnoběžné. Jsou silné s vydatným posunem vpřed. Při pohledu ze strany je pohyb plynulý. Je žádoucí přiměřeně dlouhý krok a měl by být lehký a vypadat zcela bez námahy.

OSRSTĚNÍ:

Srst: Krátká, přiléhající, krycí srst tvrdé struktury, s velmi hustou podsadou. Není trimovaná ani stříhaná.

Zbarvení: Tři přípustná zbarvení: sobolí s bílou, trikolorní a blue-merle.

  • Sobolí: Všechny odstíny od světle zlaté po sytě mahagonovou nebo černě stínovaná („sobolí“). Světlá slámová nebo krémová barva jsou vysoce nežádoucí.
  • Trikolorní: Převládající černá se sytými tříslovými znaky na hlavě a končetinách. Rezavý nádech na krycí srsti je krajně nežádoucí.
  • Blue-merle: Převládající jasná stříbřitě modrá stříkaná a mramorovaná černou. Syté

tříslové znaky jsou preferovány, ale jejich absence by neměla být penalizována. Velké černé skvrny, břidlicové zbarvení nebo rezavý nádech na krycí srsti či podsadě je vysoce nežádoucí.

Všechna výše uvedená zbarvení mohou mít větší či menší bílé znaky, typické pro kolie. Obvyklé jsou následující znaky: bílý límec, úplný nebo částečný; bílá hruď, končetiny a tlapky; bílá

špička ocasu. Na tlamě nebo mozkovně může být bílá lysina. Bílé znaky nesahají směrem dozadu za kohoutek či směrem nahoru nad hlezna. Celobílé zbarvení nebo převládající bílá srst jsou vysoce nežádoucí.

VÝŠKA A HMOTNOST:     Výška v kohoutku:psi feny56 – 61 cm 51 – 56 cm
Hmotnost:psi feny20,5 – 29,5 kg 18,0 – 25,0 kg

VADY: Všechny odchylky od výše uvedených bodů by měly být považovány za vady, a vážnost, se kterou bude vada posuzována, by měla být v přesném poměru k jejímu stupni a vlivu na zdraví a pohodu psa a jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

  • Agresivita a přehnaná bázlivost psa.
  • Každý pes zřetelně vykazující fyzické či povahové abnormality.

Poznámka:

  • Psi – samci musejí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá v šourku.
  • Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno, mohou být použití v chovu.

Standard plemene v PDF