Výsledky bonitací

– 2023-

Bonitace 29. – 30.4.2023 Horní Počernice

Bonitace 10.9.2023 – Humpolec


– 2022-

Bonitace DK + KK 30.4. – 1.5.2022 – Horní Počernice

Bonitace SHE 30.4. – 1.5.2022 – Horní Počernice

Bonitace DK + KK 4.9.2022 – Humpolec

Bonitace SHE 4.9.2022 – Humpolec


– 2021-

Bonitace 1.5.2021 – Poříčí  nad Sázavou 

Bonitace 2.5.2021 – Poříčí nad Sázavou

Bonitace 5.-6.6.2021 – Horní Počernice

Bonitace 7.8.2021 – Humpolec

Bonitace 1.10.2021 – Brno


– 2020 –

Bonitace 2.2.2020 – Brno

Bonitace 6.9.2020 – Humpolec


– 2019 – 

Bonitace 2019 – Brno

Bonitace 2019 – Humpolec

Bonitace 2019 – Mladá Boleslav

Bonitace 23.11.2019 – Kladno


 – 2018 –

Bonitace 2018 – Brno

Bonitace 2018 – Humpolec

Bonitace 2018 – Kladno


 – 2017 –

Bonitace 2017 – Brno

Bonitace 2017 – Humpolec


Bonitace 2016 

Bonitace 2015

Bonitace 2014

Bonitace 2013

Bonitace 2012

Bonitace – systém zápisu

Počínaje bonitací Řepeč 2012 budou v zápisu uváděny výsledky zdravotních testů, na které byla uplatněna sleva z bonitačního poplatku.

Celý systém zápisu:
Jméno bonitovaného psa
Barva: zl – zlatý, tri – trikolor, blm – blue-merle, bi – bicolor
Datum narození
Číslo zápisu (CMKU)
Výška psa
Zuby chybějící nebo nadpočetné: I = řezák, C = špičák, P = premolár, M = molár
Za druhem zubu je uváděno jeho umístění např. P2 PH = 2. Premolár Pravý Horní
Rodiče bonitovaného psa v závorce: otec x matka
Majitel = m.
Zdravotní testy, vyšetření:
CEA/PRA/Kat – klinické – klin. – výsledek: pozitivní (postižený), negativní ( v době vyšetření zdravý) + datum vyšetření
CEA – genetické – gen. affected (postižený), carrier (zdravý přenašeč), clear (zdravý geneticky)
MDR1 : -/- (postižený defektem), +/- (zdravý přenašeč), +/+ (zdravý geneticky)