Pracovní certifikát

Předsednictvo ČMKU schválilo a dnem 1.7.2010 vstoupila v platnost nová Směrnice vystavování a používání certifikátů pro účely doložení pracovní třídy na výstavách a udělení Českého šampionátu a Mezinárodního šampiona krásy, čímž pozbývají platnosti Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd na výstavách v ČR a všechna předchozí usnesení P ČMKU vydaná v této souvislosti.

Našich plemen (kolie dlouho- a krátkosrstá, šeltie) se týkají následující body:

– certifikáty se vystavují na základě absolvované zkoušky z výkonu, soutěže atd (dále jen zkoušky) a opravňují k zařazení psa do třídy pracovní a jsou vydávané na tiskopisech předepsaných FCI nebo ČMKU.

– kolie a šeltie patří do skupiny plemen, kterým může být vystaven Národní certifikát opravňující k zařazení do třídy pracovní na všech druzích výstav vyjma mezinárodních a bude vystaven na základě splnění následujících zkoušek:

– ŠELTIE:

  • ZMMP, ZMP 1 (vystavuje ČKS nebo MSKS)
  • ZPU2, ZPU –S (vystavuje KJ ČR Brno)
  • ZZP1 (vystavuje SZBK ČR)
  • FCI-HWT T* (pasení, vystavuje KJ ČR)

– KOLIE DLOUHOSRSTÁ, KOLIE KRÁTKOSRSTÁ:

  • ZM, ZVV1, OB1 ((vystavuje ČKS nebo MSKS)
  • ZPU2, ZPU –S (vystavuje KJ ČR Brno)
  • ZZZ, ZZP 1, ZVP 1, ZLP 1, všechny záchranářské zkoušky dle MZŘ IPOR (vystavuje SZBK ČR)
  • FCI-HWT T* (pasení, vystavuje KJ ČR Brno)

– součástí dané Směrnice je seznam zkušebních řádů, zkoušek a organizací vystavujících na jejich základě certifikáty

– certifikáty jsou vystavovány na žádost majitele/držitele psa/feny. Podkladem pro jejich vystavení je doklad o absolvované zkoušce, kopie průkazu původu, případně zaplacení určeného poplatku za vystavení

– platnost od 1.7.2010 – datum splnění zkoušky není pro vystavení certifkátu rozhodující

Zdroj ČMKU – www.cmku.cz > Řády a předpisy > Směrnice ČMKU.

_________

* FCI Herding working test Traditional Style

Zpracovala: -vi.k-