Výstavní pes roku

Jak se soutěže zúčastnit za rok 2022?
Uzávěrka soutěže je 31.1.2023

1) Zúčastníte se tak, že se zaregistrujete do 31.1.2023 (včetně) do Online programu Pes roku KCHCS a vyplníte výsledky svého/svých psa/psů dle Návodu pro vyplnění online programu Pes roku (ke stažení zde ve formátu pdf). Doporučujeme si návod stáhnout než začnete s programem pracovat. Sice je program hodně intuitivní, ale je dobré vědět, jaké funkce má.

Garantem pro plemeno šeltie je Martina Součková (martisouckova@seznam.cz), kolie krátkosrsté Ilona Sorner (sorner@email.cz) a pro kolie dlouhosrsté Libuše Kucková (libuse.kuckova@gmail.com). Garanti zkontrolují a zapíší výsledky jednotlivých psů a výsledky jsou každoročně zveřejněny na členské schůzi, na webu v online programu a v Magazínu.

Pes roku NOVÁ pravidla

Upozornění – Členi, kteří nezaplatili plnou výši příspěvků a zápisného (jedná se o členy, kteří uhradili po 31. 1. 2022, tudíž jejich členství bylo v souladu se stanovami ukončeno a musí se hlásit do Klubu znovu, tj. zaplatit znovu i zápisné), nemohou vstoupit do soutěže dříve než uhrazením zápisného. Jako datum uhrazení členských příspěvků budou tito členi uvádět datum poslání členského příspěvku, nikoli doplatku zápisného.

Výsledky Pes roku KCHCS


VZNIK A HISTORIE SOUTĚŽE

Za nápadem připravit a odstartovat tuto soutěž stály paní Mlada Svobodová (šeltie z Ďáblovy studánky) a Vilemína Kracíková, které připravily prvotní podklady, na základě kterých byla stanovena pravidla. Na dalším rozvoji této prvotní myšlenky mají lví podíl Michaela a Josef Ouředníkovi.

Poprvé byla tato soutěž vyhlášena redakcí Magazínu Collie a Sheltie v roce 1996 jako „Otevřená bodovací soutěž o nejúspěšnějšího psa/fenu výstavní sezóny“ výhradně pro interní potřebu Klubu. Započítávány byly výsledky CAC a CACIB výstav z ČR; zahraniční výsledky mohly být započteny v případě, že majitel psa zaslal potřebné doklady (umístění, udělený titul).
V roce 1996 byly zveřejněny kompletní výsledky všech psů daných plemen, pro psy a feny zvlášť a z nich vyhlášeni pouze vítězové kategorie dospělých a mladých, psi a feny zvlášť. V roce 1997 byly rovněž zveřejněny kompletní výsledky, ale už pro kategorii mladých a dospělých, na základě čehož se pak vyhlašovaly kategorie Pes roku, Fena roku, Mladý pes roku a mladá fena roku a nově i Nejúspěšnější chovatelská stanice podle výsledků jednotlivých zvířat.

V roce 1999 se přešlo na nový bodovací systém (body za jednotlivé tituly se nesčítaly, ale k nejvyššímu dosaženému titulu byl přidělen jedinečný počet bodů) a byla stanovena pevná pravidla pro bodování jedinců startujících v průběhu sezony jak ve třídě mladých, tak ve třídách dospělých; pro započtení výsledku ze zahraniční výstavy určena podmínka (započtou se těm jedincům, kteří alespoň na jedné výstavě v ČR získali v daném roce hodnocení výborný).

V roce 2000 byly poprvé navíc vyhlášeny kategorie dorostu a veteránů (pro psy a feny společně) a konečně v roce 2002 byla zveřejněna nová bodovací tabulka pro hodnocení soutěže, podle níž se postupuje dodnes. Opět se přistoupilo ke sčítání bodů za jednotlivé získané tituly a došlo i k odstupňování bodové škály dle druhu výstavy (oblastní, krajská, národní, klubová a speciální, mezinárodní, evropská a světová). Rovněž byla zmírněna podmínka pro zahraniční výstavy – je třeba zaslat kopii posudku a ocenění (totéž platí pro oblastní a krajské výstavy).

Soutěž Pes roku se za svou historii natolik vžila do povědomí členů Klubu, že mnoho majitelů kolií a šeltií místo Pes/Fena roku hrdě uvádí označení Top Collie.