Výstavy

Etické desatero úspěšného vystavovatele

1)     Bez shonu a včas

Na výstavu se dostavte v dostatečném časovém předstihu, abyste si stihli vyzvednout katalog, startovní číslo a hlavně najít si strategické místo u kruhu. Důkladně si nastudujte, kolik plemen (či psů) je před Vámi na řadě, abyste byli schopni včas nastoupit do kruhu a nemuselo se na Vás čekat! Věřte, že je zbytečné ještě před posuzováním na sebe negativně upozornit!

2)     Nezmatkujte!

Mějte již z domova v tašce připravené věci, které budete po příchodu ke kruhu a před vstupem do něj potřebovat, tj. misku na vodu pro psa, podložku pod psa, výstavní vodítko, kartáče, nůžky a pamlsky či hračku. V klidu si vše připravte, psa učešte a načančejte, nasaďte mu výstavní vodítko, připevněte si číslo a připravte si k ruce desky (obvykle s nevyplněným posudkem a diplomem) a vyčkejte až Vás vedoucí kruhu pozve do ringu k posouzení. Většinou se psi řadí v pořadí, v jakém jsou uvedeni v katalogu, proto se nikam nehrňte a v klidu nastupte podle číselné řady do kruhu k posouzení.

3)     Výstava je především přehlídka krásy!

Uvědomte si, že výstava psů jakéhokoli typu je především přehlídka psí krásy a elegance! Proto mějte svého psa vždy čistého a upraveného, aby se rozhodčí v kruhu neštítil se jej dotknout nebo se mu z pohledu na stav jeho zubů nezvedl žaludek! Rozhodně nepůsobí dobře, když mezi vystavovanými jedinci vyčnívá nad ostatními pes neupravený, zacuchaný a zarostlý, mnohdy páchnoucí a v péči zanedbaný, který pod tímto závojem skrývá relativně pěknou tvář! Majitelé takovýchto jedinců bývají často dotčeni, že jejich ,,krasavec´´ nedosáhl na stupně nejvyšší.

Včas si zjistěte, zda a jak se Vaše plemeno upravuje – na poslední chvíli těžko doženete to, co jste měli udělat týden před výstavou.

4)     Váš pes je krásný ve Vašich očích, ale nemusí tomu tak být v očích rozhodčího

Toto důležité pravidlo si vryjte zlatým písmem do paměti. Každý pejsek je v očích svého majitele tím nejkrásnějším psím stvořením na světě, ale rozhodčí ,může mít třeba jiný vkus, upřednostňovat jiný typ a podobně. Výstavní posudek je ryze subjektivní názor pana rozhodčího, přijměte jej proto, ať je jakýkoli. Vždy můžete z kruhu odstoupit, ale rozhodně a za každých okolností platí následující zásada:

5)     Nediskutovat s rozhodčím a zdržet se nemístných poznámek!

Chcete-li si zachovat dekorum a výšku svého já, rozhodně s rozhodčím nediskutujte o tom, jak Vašeho psa posoudil nebo dokonce posoudit měl, nevnucujte rozhodčímu původ a předchozí úspěchy Vašeho psa a už vůbec netrhejte posudky a neosočujte rozhodčího ani jiné soupeře nemístnými nebo vulgárními poznámkami, které nejen Vás, ale i Vašeho psa vrhnou do špatného světla do budoucna.

6)     Chovejte se korektně

Vždy a za každé situace. Ať už Váš pejsek vyhrál – nepošklebujte se poraženým, a nebo byl poražen – neútočte slovně (už vůbec ne fyzicky) na vítěze. Z kruhu odcházejte pokorně a nenechte na sobě znát emoce.

7)     Nezapomeňte pogratulovat vítězi!

Toto slušné gesto Vám nic neudělá a u ostatních vzbudí úctu. Není umění vyhrát, ale umět prohrávat! Jednou i Vy budete stát na stupni nejvyšším, a ani Vám by nebylo příjemné, kdyby Vám nikdo ruku nepodal – vždyť by Vás to vítězství ani potom snad nemohlo těšit?!

8)     Rozhodčí není jen pro Vás

Uvědomte si, že Vy jste v kruhu sotva deset až patnáct minut, ale rozhodčí, ten musí za den posoudit desítky psů mnohdy i několik plemen! Proto mu jeho práci neztěžujte, dbejte jeho pokynů a spolupracujte, nejste na výstavě sami a i ostatní mají právo mít rozhodčího v dobrém rozmaru, jako jste měli Vy!

9)     Mějte na paměti: vystavujete svého psa nikoli sebe!

Na výstavu se oblékejte slušně, aby Vám bylo po dobu vystavování pohodlně, jedná se přeci o společenskou akci (všimněte si, že rozhodčí chodí zpravidla v obleku, či kostýmu) a na Vaše extravagantní oblečení není nikdo zvědavý. Tím akorát upoutáte pozornost na sebe, ale Vy přeci chcete vystavit svého psa, ne? Proto by Vaše oblečení mělo být zejména v kontrastu s barvou Vašeho psa a nemělo by psovi bránit v pohybu, či svou rozevlátostí pohyb psa zčásti, či úplně zakrývat! Pokud si ke svému psovi sedáte, volte oblečení tak, aby Váš posed nepůsobil obscénně. Důležité je, aby Váš pes byl dokonale upravený a předvedený a to by nemělo být na úkor Vašeho oblečení.

10)     Není všem výstavám konec

Vyhráli jste? Nezbývá než pogratulovat! Avšak vězte, že i zde platí, že každé vítězství je třeba obhájit. Teprve poté, co se Vám podaří obhájit jednotlivá čekatelství, bude Vašemu čtyřnohému fešáčkovi přiznán šampionát. Podmínky pro získávání národních šampionátů jsou odlišné v každé zemi, společné podmínky pro všechny členské země FCI má udílení titulu Interchampion (Mezinárodní šampion krásy = C.I.B.).

Neumístili jste se dle Vašich představ? Nevadí, nezoufejte! Toto přeci nebyla jediná výstava na světě! Když se podíváte do termínového kalendáře, zjistíte, že je spoustu jiných výstav pro všechna nebo vybraná plemena i různých úrovní (oblastní, krajské, národní, klubové, speciální a mezinárodní) a hlavně – jsou i jiní rozhodčí – a těm se třeba Váš miláček zrovna bude líbit! Takže – naděje umírá poslední, nenechte se odradit!

Zdroj: Výroční zpravodaj k 60. letům od založení KCHCS Praha

-vi.k-

 


HANDLING – umění předvést svého psa 

Nemusíme být profesionálními handleny, abychom mohli svého psa vystavit na určité úrovni. Především je důležité VĚDĚT, CO SE V KRUHU BUDE DÍT a držet se jakýchsi obecně platných zásad a doporučení (ETICKÉ DESATERO). Nejprve si popíšeme, jak bychom se měli chovat při předvádění pejska ve výstavním kruhu, co od nás je očekáváno, co bývá vyžadováno a čím můžeme na sebe upoutat pozornost. 

            Po netrpělivém a nekonečném čekání, přichází na řadu třída, do které je přihlášen Váš psík a vedoucí kruhu Vás vyzval ke vstupu do ringu: 

 • Zařazujte se zásadně podle čísel
 • Držte si dostatečný odstup: jak od psů před Vámi, tak zároveň dbejte, aby pes za Vámi nerušil svou přílišnou blízkostí Vás, ani Vašeho psa – toto neustále kontrolujte a v závislosti na situaci korigujte.
 • Na nic nečekejte a postavte svého psa do výstavního postoje, typického pro dané plemeno – tato fáze je poměrně důležitá – jedná se o první dojem, který může Váš pejsek na rozhodčího udělat.

Tak, nyní má rozhodčí možnost, prohlédnout si pěkně celou nastoupenou třídu pohromadě. Rozhodčí zpravidla následně přistoupí k jednotlivým vystavovatelům, se kterými se pozdraví, seznámí se s psíky, prohlédne chrup a skus a psům zkontroluje varlata. Pro Vás v této fázi plyne následující: 

 • Svého psa mějte neustále pod kontrolou, i když se zrovna rozhodčí věnuje konkurentovi.
 • Zuby a skus se naučte ukazovat rozhodčímu Vy sami, předejdete tím nečekaným a trapným situacím, kdy pes nečekaně vyjede, či zaútočí (což může mít za následek i vyloučení z posuzování) a nebo naopak můžete zabránit tomu, že se pes ze zcela nepochopitelných důvodů rozhodčího buď lekne a bázlivě couvá směrem ven z kruhu.
 • Pokud máte psa – samce, fixujte mu hlavu při kontrole varlat, aby nedošlo k obdobné nepředvídatelné reakci. 

Při této malé ,,seznamce,, rozhodčí rovněž prověřuje povahu psa, jeho reakci na cizí osobu. U šeltií se rovněž může stát, že se tato fáze stane součástí posuzování až na stole. 

Nyní bude celá třída vyzvána k předvedení psů v pohybu, pro Vás to znamená následující: 

 • Běhá se po obvodu kruhu PROTI směru hodinových ručiček. Využívejte celý prostor kruhu!
 • Psa vedete zpravidla u levé nohy na prověšeném vodítku (pokud to okolnosti vyžadují, vodítko můžete napnout).
 • Váš pes musí být vždy mezi Vámi a rozhodčím.
 • Nelepte se na záda konkurentovi před Vámi, pro dokonalé předvedení Vašeho psa potřebujete prostor.
 • Dávejte pozor, kdy se na Vás rozhodčí kouká a v ten okamžik se maximálně soustřeďte na dokonalost předvedení.
 • Kontrolujte, zda Váš pes neběží jinochod, zda necválá, neposkakuje, či se naopak neloudá pomalou chůzí.
 • Buďte s pejskem v neustálém kontaktu – radost z pohybu má rovněž něco do sebe!
 • Při zastavení ihned zaujměte výstavní postoj.

Takže rozhodčí má již zhruba celkový přehled o psech v dané třídě a přistoupí k individuálnímu posouzení. Vzhledem k tomu, že pozornost je věnována vždy jedinému psovi, svádí to mnohdy k nešvarům:

 • Bavit se s ostatními vystavovateli v kruhu
 • Bavit se s lidmi za kruhem
 • Nechat psa dělat cokoli – šmejdit, venčit se, vrčet, poštěkávat, polehávat či poskakovat

Mezi nejdůležitější fáze patří samozřejmě ono individuální posouzení a proto:

Na stole:

 • pejska postavte do výstavního postoje a to z pohledu rozhodčího buď z profilu nebo poloprofilu.
 • Dbejte na korektní postavení všech končetin, případně jejich postoj upravte. Pes by měl být ve střehu.
 • Vodítko nechte buď volně viset mimo psa nebo si jej přehoďte kolem krku.

Volně:

 • Psa stavte do výstavního postoje v takovém odstupu od rozhodčího, aby měl možnost si pejska celého prohlédnout.
 • I zde platí zásada, že pes je mezi Vámi a rozhodčím.
 • Pokud se rozhodčí přesune k zadku, není to proto, že Vám naznačuje, že špatně stojíte, ale proto, že se chce podívat na postoj zadních končetin.
 • Střeh psa je důležitý v okamžiku, kdy se na něj rozhodčí dívá. Doublehandling (tzn. volání na psa zpoza kruhu) je zakázaný!
 • Rozhodně by si Váš pes neměl sedat, lehat, točit se, poskakovat, kňourat a poštěkávat.

Když jsou všichni posouzeni individuálně a zpravidla známky zadány (dle výstavních řádů se zadává pořadí prvních čtyř jedinců, kteří byli oceněni známkou V nebo VD), posuzuje se ještě celkový pohyb a to buď zbylých, vybraných nebo všech jedinců.

 • Pokud máte běžet s někým vedle sebe tam a zpět, psi by měli běžet uprostřed a vy vně jejich trajektorie.
 • Každý pohyb by měl být počat i ukončen ve výstavním postoji

A následuje finálový boj: zadání pořadí. Nuťte se vydržet ještě pár minutek.

Hodně štěstí!

 Zdroj: Výroční zpravodaj k 60. letům od založení KCHCS Praha

-vi.k-