Klubové poplatky

Klubové poplatky:
roční členský příspěvek – 300 Kč
zápisné do klubu – 50 Kč

Poplatek za bonitaci:
bonitace (čl. klubu) – 400 Kč
bonitace (nečlen klubu) – 1000 Kč

Poplatky klubu při zápisu vrhu:
krycí poplatek – člen – 300 Kč
krycí poplatek – nečlen – 600 Kč
krycí list – člen i nečlen – ZDARMA
za každé zapsané štěně – člen – 40 Kč
za každé zapsané štěně – nečlen – 80 Kč
prodloužení chovnosti feny – člen – ZDARMA
prodloužení chovnosti feny – nečlen – 100 Kč


Pro úhradu klubových poplatků preferujeme platby bankovním převodem (z důvodů snažší identifikace plateb). Vždy u všech plateb uvádějte variabilní a specifický symbol! Bez VS a SS není možné platbu identifikovat! V případě hromadné úhrady plateb, které mají odlišné specifické symboly, musí být uvedeny oba specifické symboly (např. členství + zápis vrhu – 111333). V případě, že nemáte bankovní účet, je možné použít složenku typu A s uvedeným členským číslem jako variabilním symbolem a specifickým symbolem dle účelu poplatku (viz. níže).

V případě přihlášení do klubu pak jako variabilní symbol zadejte své rodné číslo bez lomítka a specifický symbol dle účelu poplatku (viz. níže).

Bankovní účet Klubu

Účet je transparentní
2600371883/2010

Při každé platbě na účet vždy uvádět:
Variabilní symbol:
stávající členi uvedou své členské číslo,
noví členi uvedou své datum narození ve tvaru RR.MM.DD.

Specifický symbol dle účelu poplatku:
111 – členské příspěvky
222 – inzerce v Magazínu, katalogu výstavy
333 – poplatky za zápis vrhu, krycí poplatky
444 – výstavní poplatky (není-li v propozicích uvedeno jinak)
555 – poplatky za bonitaci

666 – zálohy/vyúčtování záloh

999 – dar, sponzoring

Konstantní symbol – 0308

Jakékoli dotazy týkající se plateb ráda zodpovím,
Martina Součková


Adresa Klubu je:
Klub chovatelů Collií a Sheltií
Mrač 197
257 21 Mrač