Podmínky šampionátů

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION

Získání čekatelství – od dvou rozhodčích – 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců). Použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion.


ČESKÝ ŠAMPION

Získání čekatelství CAC – nejméně od dvou rozhodčích – nejméně ve dvou výstavních sezónách. 4x CAC (nejméně 2x z mezinárodní výstavy). Ocenění res.CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena , který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res.CAC ČMKU přiznán titul Český šampion.


ČESKÝ GRAND ŠAMPION

Získání čekatelství CAC – od dvou rozhodčích – 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě). Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion. Res.CAC není možné použít místo CAC.


ŠAMPION ČMKU

CAC ČMKU může získat nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz a CACIB. Je nutné získat 4x CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho minimálně ze dvou mezinárodních výstav.


ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION

Ocenění 3x Výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP – nejméně od dvou rozhodčích.


MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY

4x CACIB ve třech rozdílných státech. Mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout minimálně jeden rok a den.


Vše potřebné zašlete doporučeně na adresu: ČeskoMoravská Kynologická Unie, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy

Ceník šampionátů


KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH KCHCS

Titul „Klubový šampion mladých“ se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chavatelů collií a sheltií – Praha v době získávání i přiznání titulu.

 • Udělení titulu ,,Klubový šampion mladých“ je podmíněno získáním dvou titulů CAJC a jednoho CAC na klubových výstavách do věku 24 měsíců.
 • Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠM je třeba doložit kopií kartiček CAJC  a CAC a kopií posudku z výstavy, na které byly tituly uděleny. Možné zasílat i elektronicky garantovi (Dagmar Laníková – lenny.l@post.cz)
 • Klub stvrzuje přiznání titulu KŠM předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.
 • Noví KŠM budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.
 • Titul nelze udělovat zpětně.
 • Řád pro udělování titulu KŠM nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2016

KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY KCHCS

Titul „Klubový šampion“ (dále jen KŠ ) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chavatelů collií a sheltií – Praha v době získávání i přiznání titulu.

 • Udělení titulu KŠ je podmíněno získáním třech CAC na výstavách pořádaných KCHCS, t.j. Klubová výstava a/nebo Speciální celostátní výstava, ve třídě dospívajících (mezitřídě), otevřené, pracovní a vítězů.
 • Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠ je třeba doložit kopií kartičky CAC a kopií posudku z výstavy, na které byl CAC udělen, zaslaných doporučeně na adresu stanoveného garanta (Dagmar Laníková – lenny.l@post.cz) – po dohodě možno též elektronicky (vítáno!).
 • Klub stvrzuje přiznání titulu KŠ předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.
 • Noví KŠ budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.
 • Titul nelze udělovat zpětně.
 • Řád pro udělování titulu KŠ nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2005.

KLUBOVÝ ŠAMPION VETERÁNŮ KCHCS

Titul „Klubový šampion veteránů“ se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chovatelů collií a sheltií – Praha v době získávání i přiznání titulu.

 • Udělení titulu ,,Klubový šampion veteránů“ je podmíněno získáním tří oceněních Výborný 1 na klubových výstavách ve třídě veteránů.
 • Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠV je třeba doložit kopií posudků z výstavy, na které byly tituly uděleny. Možné zasílat i elektronicky garantovi (Dagmar Laníková – lenny.l@post.cz)
 • Klub stvrzuje přiznání titulu KŠV předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.
 • Noví KŠV budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.
 • Titul nelze udělovat zpětně.
 • Řád pro udělování titulu KŠV nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2020

KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE KCHCS

Řád pro udělení titulu Klubový šampion práce

1. Titul „Klubový šampion práce“ (dále jen KŠP) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chovatelů collií a sheltií v době získávání i přiznání titulu.

2. Udělení titulu KŠP je podmíněno:

-> získáním známky min. velmi dobrý na výstavách pořádaných KCHCS, tj. klubová výstava a speciální celostátní výstava, ve třídě dospívajících (mezitřídě), otevřené, pracovní a vítězů -> a současnězískáním 250ti bodů za pracovní výkony dle přiložených tabulek Tab.1 a Tab.2

2a) Zkoušky a akce uvedené v přiložených tabulkách musí být pořádány organizacemi, které jsou akceptovány FCI.

2b) Tab. 1 Bodové hodnocení zkoušek. Zkoušky jsou rozděleny do 4 kategorií A, B, C a D, přičemž každá kategorii má své bodové ohodnocení. Body za složenou zkoušku lze započítat dle Tab. 1 pouze jedenkrát a to při prvním složení zkoušky (bez ohledu na známku či pořadí).

2c) Tab. 2 Bodové hodnocení závodů ( příp. zkoušek s udělením pořadí).Při opakovaném složení zkoušek kategorií B, C a D v rámci závodů se udělují body dle Tab. 2.

2d) Mistrovské soutěže. Za umístění na mistrovských soutěžích v bodovaných sportech (Tab. č. 2) jsou uděleny body takto: -> Mistrovství světa nebo Evropy (včetně EO) – za umístění na 1.-3. místě v jednotlivcích je uděleno 150 b., za účast je uděleno 25 b.

-> Mistrovství ČR v jednotlivcích- za umístění na 1.-3. místě v jednotlivcích je uděleno 50 b., za účast je uděleno 10 b.

-> Mistrovství ČR v plemeni (nebo obdobná soutěž podporovaná chovatelským klubem)- za umístění na 1.-3. místě v jednotlivcích je uděleno 20 b.

2e) V případě, že je na zkoušce oficiálně určeno pořadí, je třeba umístění na prvních třech místech doložit vyžádaným potvrzením o umístění. To samé platí i o umístění na závodech. Toto potvrzení, vystavené pořadatelem, musí obsahovat razítko pořádající organizace, podpis vedoucího akce, podpis rozhodčího a umístění.

2f) Před datem 1. 1. 2005 lze započítat body získané za pracovní výkony za předpokladu trvání členství v Klubu chovatelů collií a sheltií. Známka velmi dobrá musí být získána nejdříve ve výstavní sezoně r. 2005

3. Klub stvrzuje přiznání titulu KŠP předáním potvrzení, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.

4. Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠP je třeba doložit kopií posudku z výstavy, na které byla udělena min. známka velmi dobrá, a u pořadatele ověřenými kopiemi „potvrzení o vykonané zkoušce“ (náležitosti viz bod 2.c) zaslaných elektronicky na adresu garanta (D.Laníková) lenny.l@post.cz

5. Noví KŠP budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.

6. Řád pro udělování titulu KŠP nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2005.

Přepočtová tabulka pro KŠP

Tab. č. 1: Bodové hodnocení zkoušek

Tab. č. 2: Bodové hodnocení závodů