2020

Vážení členové,

blíží se konec roku a s tím i čas na uhrazení členských poplatků na rok 2021. Náš klub samozřejmě vychází svým členům vstříc a umožňuje platit členské poplatky na daný rok do 31.3.2021. Klubové poplatky zůstávají stejné jako předešlý rok.


3.12.2020 S lítostí oznamujeme, že dne 28.11.2020 zemřel bývalý předseda a dlouholetý chovatel kolií dlouhosrstých pan Stanislav Sys.

Čest jeho památce.


3.12.2020 Bylo spuštěno přihlašování VÝSTAVNÍHO PSA ROKU 2020.


9.11.2020 Přidáváme zápisy z ustavující schůze KRK a ze schůze výboru.


ZRUŠENÍ VÝSTAVY!

Nastalá situace nás donutila k nelehkému rozhodnutí. Bohužel jsme nuceni zrušit klubovou výstavu 17.11.2020 v Berouně.

Všechny výstavní poplatky budou vráceny do 7 dnů.


25.10.2020 Přidáváme ZÁPIS z výroční členské schůze.


8.10.2020 Přidáváme PROPOZICE na podzimní Speciální výstavu v Berouně spojenou s bonitací.

Přihlašování POUZE přes systém dogoffice již spuštěno.

Výstava se bude konat pouze za příznivé hygienicko-epidemiologické situace a bude se řídit aktuálními pravidly v den konání!

V případě zrušení výstavy z důvodu epidemie Covid-19 budou veškeré poplatky vráceny v plné výši!


18.9.2020 Informujeme, že ČLENSKÉ POPLATKY NENÍ MOŽNÉ hradit na členské schůzi.


Prosíme naše členy, kteří se zúčastní ČLENSKÉ SCHŮZE 26.9.2020, aby vyplnili dotazník s výběrem obědového menu. Zaroveň žádáme o vyplnění i v případě, že se členské schůze zúčastníte a oběd nepožadujete. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu nakažených Covid-19 je důležité vědět i počet účastníků, aby bylo možné reagovat dle vládních nařízení.

Dotazník vyplňte nejpozději do 18.9.2020. Děkujeme.

DOTAZNÍK – již se NELZE přihlásit.


8.9.2020 Přidáváme VÝSLEDKY a FOTKY z Klubové výstavy v Humpolci.


4.9.2020 Vzhledem k rostoucím počtům nakažených Covid-19, žádáme vystavovatele o dodržování  min. vzdálenosti 2 m. Pokud to situace nebude umožňovat, prosíme o nasazení roušky.

V kruhu při individuálním posouzení, kde není možné udržet rozestup je nutné mít roušku!


2.9.2020 Vstupní listy jsou již KE STAŽENÍ v systému dogoffice. NOVĚ se již do emailů nerozesílají! Stačí nám i v elektronické podobě.


Chcete reprezentativní foto Vašeho pejska a nevíte jak na to?
Na výstavě KCHCS 6.9.2020 bude možnost domluvit si i profesionální focení Vašeho miláčka.


1.9.2020 Přidáváme všechny kandidátky do výboru klubu a kontrolní a revizní komise.

Kandidáti do výboru klubu:

MVDr. Vladimír Fiala

Jitka Gogolínova

Libuše Kucková

Mgr. Dagmar Laníková

Ing. Martina Součková

Helena Lindaurová

Šárka Dreslerová

Ivana Kudrová

Hana Vacířová

Zdeňka Seligerová

Miroslava Duchoňová

Zuzana Valníčková

Jaroslava Přibylová

Tereza Knedlhans

Ivana Řeháková

Kandidáti do Kontrolní a revizní komise:

Mgr. Dana Fialová

Miroslav Hruška

Tomáš Knedlhans

Marcela Váchová

Eva Vávrová


27.8.2020 Přidáváme OBSAZENÍ KRUHŮ na Klubovou výstavu v Humpolci. V kruhu č.1 začínají kolie krátkosrsté. Kolie dlouhosrsté budou začínat cca v 11 hod.

Přidáváme seznam přihlášených na BONITACI při Klubové výstavě v Humpolci.

Pokud jste se nenašli na seznamu, prosím kontaktujte na email radka.bacinova@seznam.cz


V termínu 16.8.- 28.8.2020 má plemenná kniha dovolenou.

Veškeré přihlášky, které dorazily do 15.08. byly zpracovány a odeslány na ČMKU.


29.7.2020 Přidáváme novou kandidátku do výboru klubu.

Kandidátka – I.Kudrová


21.7.2020 Přidáváme pozvánku na ČLENSKOU SCHŮZI.


19.7.2020 Přidáváme nové kandidátky do výboru klubu.

Kandidátka – H.Vacířová

Kandidátka – Z.Seligerová


2.7.2020 Vzhledem ke konání volební schůze 26.9.2020 byla znovu otevřena možnost kandidování do výboru klubu. Kandidátky je možné zasílat na email jitkagogo@centrum.cz do 1.9.2020.

Kandidátky budou průbežně zveřejňovány na webu.

Kandidátka – M.Duchoňová


10.6.2020 Přidáváme zápis z mimořádné členské schůze.


Přidáváme PROPOZICE na Klubovou výstavu v Humpolci spojenou s bonitací.

Přihlašování přes systém dogoffice je již spuštěno!

Přihláška ke stažení ZDE.


27.5.2020 Přidáváme body k projednání na MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZI 6.6.2020.

návrh na ÚPRAVU Zápisního řádu

návrh na ÚPRAVU Bonitačního řádu

Přítomnost psů na mimořádné členské schůzi je možná a vítána, zejména u vítězů klubových soutěží 


20.5.2020 Přidáváme zápis z video schůze výboru.


12.5.2020 Výbor klubu rozhodl o konání mimořádné členské schůze za účelem řešení neodkladných záležitostí spojených s chovem. Zejména související se změnou bonitačního řádu. Současně výbor respektuje přání pana předsedy, uspořádat výroční volební členskou schůzi v pozdějším termínu. O výroční volební schůzi bude výbor informovat dostatečně předem v souladu se stanovami klubu.


Oficiální vyjádření výboru KCHCS

Výbor klubu většinovým hlasováním (tak, jak to výboru ukládají stanovy Klubu) rozhodl o přesunu jarní výstavy v Humpolci na podzimní termín z důvodu ochrany zdraví nejen všech vystavovatelů, ale i rozhodčích a veškerého personálu vzhledem k současné pandemii infekčního onemocnění COVID-19. Zároveň však rozhodl, s ohledem na nastalé uvolnění bezpečnostních opatřeních, o urychleném pořádání členské schůze, která by dle stanov mohla rozhodnout o úpravě bonitačního řádu a pořádání bonitace bez nutnosti výstav, právě v tomto mimořádném stavu. Dle stanov KCHCS výbor klubu není oprávněn ke změně bonitační řádu bez souhlasu členů.

Klub se také distancuje od obvinění ze záměrného působení na jednotlivce za účelem jeho odchodu z Klubu. Klub musi postupovat v souladu se stanovami a vymiňuje si, aby byl za to očerňován. Je povinností každého člena výboru dodržovat stanovy klubu a pokud jsou jím porušovány (navíc opakovaně), nelze toto přehlížet. Každý člen výboru má jeden hlas a všechny tyto hlasy mají stejnou váhu, nelze tedy upřednostňovat jeden hlas proti jinému na základě subjektivních kriterií a osobních zájmů.


2.5.2020 Přidáváme rezignaci členek výboru

odstoupení Š.Dreslerová

odstoupení M.Svobodová


2.5.2020 Přidáváme NÁVRHY k Zápisnímu řádu včetně verze zaslané na ČMKU.

Odstoupení členek výboru:

odstoupení M.Součková

odstoupení R.Korábečná


27.4.2020 Vážení členové, vzhledem k odložení členské schůze a žádosti našich členů zveřejňujeme

ZPRÁVU POKLADNY KCHCS za rok 2019

ZPRÁVU DÍLČÍ PLEMENNÉ KNIHY za rok 2019.

ZPRÁVU MATRIKY za rok 2019 


18.4.2020 Chovatelská stanice Z BOHUŠOVA VRCHU zadá poslední dva trikolorní pejsky kolie dlouhosrsté.

Více informací zde.


DOV u štěňat

Výbor KCHCS rozhodl o prodloužení nenutnosti dokládání vyšetření DOV u štěňat narozených do 30.4. 2020

Klubová výstava v Humpolci

Vzhledem k trvání nouzového stavu a nemožnosti pořádání hromadných akcí je KV v Humpolci, která se měla konat 30.-31.5. 2020 ZRUŠENA !

O náhradním termínu Vás budeme informovat

S pozdravem KCHCS


22.3.2020 Chovatelská stanice DVŮR BAŽANTNICE zadá štěňátka kolií krátkosrstých.

Více informací zde.


21.3.2020 Vážení členové, blíží se čas na uhrazení členských příspěvků na rok 2020. Poplatek 300,- Kč zašlete na účet klubu se SS 111 do 31.3.2020.


Vážení členové,

pro nás všechny je to nová situace, na kterou nejsme a zřejmě nikdy nebudeme zcela připraveni.

Je nám velmi líto, že musel být kvůli koronaviróze vyhlášen v České republice nouzový stav, ale respektujeme důvody, které k tomu vedly.

Klub KCHCS si uvědomujeme,  jak moc to postihne nejen akvitity se psy, ale i chovatele a chov. 

Určitě jako výbor nespíme a snažíme se reagovat co nejrychleji na Vaše dotazy a připomínky. Není však na místě jednat jakkoliv bez rozmyslu, proto prosíme, abyste respektovali, že každé zásadní rozhodnutí je třeba prodiskutovat

1/ Jak již víte, rozhodli jsme se po zralé úvaze zrušit členskou schůzi ještě dříve, než nám to nařídil stát.

2/ I přesto, že veterinární lékaři fungují a není problém se objednat jak na očkování, čipování či vyšetření DOV nebudeme požadovat vyšetření DOV u štěňat narozených od 16.1 do 16.2. V případě, bude-li  stav nouze trvat, bude termín prodloužen.

Pokud jste již objednáni, je na Vašem zvážení, zda vyšetření (pro některé chovatele z chovatelského hlediska podstatné) absolvovat.

   3/ Podle vývoje situace budeme jednat o dalších možnostech a opatřeních, které budou pro chov a chovatele potřebné.

4/ Výstava v Humpolci – v tuto chvíli nelze s jitotou říci, zda se výstava bude konat. Stále však pracujeme s verzí, že pokud to stav v ČR umožní výstava bude. Rozhodčí jsou zajištěni, areál zamluven, sponzoři domluveni a DO bude každou chvíli spuštěn. Přesto žádáme všechny vystavovatele, aby vyčkali s přihláším. 

O dalším postupu Vás budeme informovat po 12.4. (tzn. po ukončení nebo prodloužení nouzového stavu).

S pozdravem KCHCS


Oznámení pro členy Klubu Chovatelů Collií a Sheltií
 
Vzhledem k opatřením v České republice (šíření korona viru) se členská schůze odkládá.
O novém termínu budeme členy informovat na stránkách klubu, FCB a emailem.
 
Výbor KCHCS bude dle stanov klubu nadále pracovat až do zvolení nového výboru.
 
Výbor KCHCS


Přidáváme PROPOZICE na dvoudenní KLUBOVOU VÝSTAVU V HUMPOLCI.

Přihlašování přes systém dogoffice bude brzy spuštěno!


11.3.2020 Přidáváme VÝSLEDKY Sportovního psa roku 2019.


10.3.2020 Přidáváme SEZNAM Klubových šampionů za rok 2019.


4.3.2020 Chovatelská stanice Z MODRÉHO KRÁLOVSTVÍ zadá štěňátka kolií krátkosrstých.

Více informací zde.


1.3.2020 Byl přidán zápis ze schůze výboru.


23.2.2020 Přidáváme návrhy k projednání na členské schůzi.

1. návrh – p.Bílý

2. návrh – pí Součková + pí Korábečná

3. návrh – pí Vacířová + pí Kudrová

4. návrh – pí Knedlhans

5. návrh na ÚPRAVU Zápisního řádu

6. návrh na ÚPRAVU Bonitačního řádu


22.2.2020 Chovatelská stanice OD TELČE přijímá rezervace na štěňátka kolií krátkosrstých.

Více informací zde.


22.2.2020 Chovatelská stanice Z MOŠNOVA a zadá štěňátka kolií krátkosrstých.

Více informací zde.


17.2.2020 FINÁLNÍ VÝSLEDKY soutěže Výstavní pes roku 2019 ke shlédnutí zde.

Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne tradičně na členské schůzi 21.3.2020 v Benešově.


15.2.2020 Návrhy do programu členské schůze je možné zasílat do 21.2.2020 na email radka.bacinova@seznam.cz


31.1.2020 Přidáváme seznam přihlášených na bonitaci v Brně.

Bonitace proběhne po posuzování všech našich plemen tj. cca od 12:30 hod. 

Bude možné i zaslání dokumentů na hromadnou přeregistraci na ČMKU.

Výsledky Psa roku nemusí být konečné. Garanti momentálně kontrolují údaje Výstavního psa roku a Sportovního psa roku.

Finální výsledky budou oznámeny na webu i na FB.


21.1.2020 Na členské schůzi 21.3.2020 proběhnou volby do výboru klubu a do kontrolní a revizní komise. Přidáváme informace o kandidátech.

Členové mohou návrhy do programu členské schůze zasílat do 21.2.2020.

Kandidáti do výboru: 

MVDr. Vladimír Fiala

Mlada Svobodová

Jitka Gogolínová

Libuše Kucková

Šárka Dreslerová

Kamila Davídková

Tereza Knedlhans

Ing. Martina Součková

Mgr. Dagmar Laníková

Radka Korábečná

Kándidáti do KRK:

Mgr. Dana Fialová

Miroslav Hruška 

Tomáš Knedlhans


20.1.2020 Uzávěrka přihlášek na bonitaci při MVP v Brně je 25.1.2020. 

Upozorňujeme, že před bonitací je nutné mít zaplacený členský příspěvek na rok 2020, pokud budete chtít uplatňovat slevu pro členy.


14.1.2020 Chovatelská stanice LEAWREY zadá štěňátka kolie dlouhosrsté.


7.1.2020 Blíží se uzávěrka soutěže VÝSTAVNÍ PES ROKU (12.1.2020) a SPORTOVNÍ PES ROKU (31.1.2020).


4.1.2020 Vzhledem k nedostatečnému počtu přihlášených kandidátů do KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE a do VÝBORU KLUBU, rozhodl výbor o možnosti doručení kandidátek nejpozději do 18.1.2020.

Kandidátky včetně motivačního dopisu zasílejte na email radka.bacinova@seznam.cz