Klubové šampionáty

Při splnění podmínek některého z klubových šampionátů zašlete doporučeně poštou nebo elektronicky žádost o vystavení garantovi – Dagmar Laníková (lenny.l@post.cz)

Klubové šampionáty jsou vystavovány pro plemena: Kolie dlouhosrstá, Kolie krátkosrstá a Sheltie.


Titul „Klubový šampion mladých“ (dále je KŠM) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chovatelů collií a sheltií z.s. v době získávání i přiznání titulu.

 • Udělení titulu KŠM je podmíněno získáním dvou titulů CAJC ve třídě mladých nebo jednoho titulu CAJC ve třídě mladých a jednoho CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů na výstavách pořádaných KCHCS do věku 24 měsíců.
 • Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠM je třeba doložit kopií posudků z výstavy, na které byly tituly uděleny.
 • Klub stvrzuje přiznání titulu KŠM předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.
 • Noví KŠM budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.
 • Titul nelze udělovat zpětně.
 • CAC použitý pro přiznání titulu KŠM nelze použít pro přiznání titulu Klubový šampion krásy KCHCS.
 • Řád pro udělování titulu KŠM nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2016. Od roku 2023 dochází k úpravě pravidel pro přiznání. Nová pravidla platí od 1.1.2023. Původní pravidla 2x CAJC a 1x CAC jsou platná do 31.12.2022.

Titul „Klubový šampion“ (dále jen KŠ ) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chovatelů collií a sheltií z.s. v době získávání i přiznání titulu.

 • Udělení titulu KŠ je podmíněno získáním třech CAC na výstavách pořádaných KCHCS v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a vítězů.
 • Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠ je třeba doložit kopií posudků z výstavy, na které byl CAC udělen.
 • Klub stvrzuje přiznání titulu KŠ předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.
 • Noví KŠ budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.
 • Titul nelze udělovat zpětně.
 • Řád pro udělování titulu KŠ nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2005.

Titul „Klubový šampion veteránů“ (dále jen KŠV) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chovatelů collií a sheltií z.s. v době získávání i přiznání titulu.

 • Udělení titulu KŠV je podmíněno získáním tří ocenění Výborný 1 na výstavách pořádaných KCHCS ve třídě veteránů.
 • Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠV je třeba doložit kopií posudků z výstavy, na které byly tituly uděleny.
 • Klub stvrzuje přiznání titulu KŠV předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.
 • Noví KŠV budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.
 • Titul nelze udělovat zpětně.
 • Řád pro udělování titulu KŠV nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2020.

Titul „Klubový šampion práce“ (dále jen KŠP) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chovatelů collií a sheltií v době získávání i přiznání titulu.

Udělení titulu KŠP je podmíněno:

-> získáním známky min. velmi dobrý na výstavách pořádaných KCHCS, tj. klubová výstava a speciální celostátní výstava, ve třídě dospívajících (mezitřídě), otevřené, pracovní a vítězů -> a současnězískáním 250ti bodů za pracovní výkony dle přiložených tabulek Tab.1 a Tab.2

2a) Zkoušky a akce uvedené v přiložených tabulkách musí být pořádány organizacemi, které jsou akceptovány FCI.

2b) Tab. 1 Bodové hodnocení zkoušek. Zkoušky jsou rozděleny do 4 kategorií A, B, C a D, přičemž každá kategorii má své bodové ohodnocení. Body za složenou zkoušku lze započítat dle Tab. 1 pouze jedenkrát a to při prvním složení zkoušky (bez ohledu na známku či pořadí).

2c) Tab. 2 Bodové hodnocení závodů ( příp. zkoušek s udělením pořadí).Při opakovaném složení zkoušek kategorií B, C a D v rámci závodů se udělují body dle Tab. 2.

2d) Mistrovské soutěže. Za umístění na mistrovských soutěžích v bodovaných sportech (Tab. č. 2) jsou uděleny body takto: -> Mistrovství světa nebo Evropy (včetně EO) – za umístění na 1.-3. místě v jednotlivcích je uděleno 150 b., za účast je uděleno 25 b.

-> Mistrovství ČR v jednotlivcích- za umístění na 1.-3. místě v jednotlivcích je uděleno 50 b., za účast je uděleno 10 b.

-> Mistrovství ČR v plemeni (nebo obdobná soutěž podporovaná chovatelským klubem)- za umístění na 1.-3. místě v jednotlivcích je uděleno 20 b.

2e) V případě, že je na zkoušce oficiálně určeno pořadí, je třeba umístění na prvních třech místech doložit vyžádaným potvrzením o umístění. To samé platí i o umístění na závodech. Toto potvrzení, vystavené pořadatelem, musí obsahovat razítko pořádající organizace, podpis vedoucího akce, podpis rozhodčího a umístění.

2f) Před datem 1. 1. 2005 lze započítat body získané za pracovní výkony za předpokladu trvání členství v Klubu chovatelů collií a sheltií. Známka velmi dobrá musí být získána nejdříve ve výstavní sezoně r. 2005

3. Klub stvrzuje přiznání titulu KŠP předáním potvrzení, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.

4. Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠP je třeba doložit kopií posudku z výstavy, na které byla udělena min. známka velmi dobrá, a u pořadatele ověřenými kopiemi „potvrzení o vykonané zkoušce“ (náležitosti viz bod 2.c) zaslaných elektronicky na adresu garanta (D.Laníková) lenny.l@post.cz

5. Noví KŠP budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.

6. Řád pro udělování titulu KŠP nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2005.

Přepočtová tabulka pro KŠP

Tab. č. 1: Bodové hodnocení zkoušek

Tab. č. 2: Bodové hodnocení závodů