Výbor Klubu

V této sekci se Vám dostává kontakt na jednotlivé členy výboru KCHCS a přibližuje konkrétní náplň jejich funkcí.

PŘEDSEDA KCHCS
Libuše Kucková
Tel.:
e-mail: 


MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ
Jitka Gogolínová
Tel.:
e-mail: jitkagogo@centrum.cz


JEDNATELKA A ZAPISOVATELKA
Ilona Sorner
Tel.:
e-mail: sorner@email.cz


SPRÁVCE DÍLČÍ PLEMENNÉ KNIHY A GENEALOGIE
Tereza Knedlhans
Tel.:
e-mail: temat@seznam.cz


MATRIKA (přihlášky do klubu, členství)
Tamara Skokánková
Tel.:
e-mail: matrika.kchcs@gmail.com


POKLADNÍ
Martina Součková
Tel.:
e-mail: martisouckova@seznam.cz


ČLENKA VÝBORU A SPORTOVNÍ REFERENT
Martina Vyhlídková
Praha
Tel.:
e-mail: mar.vyhlidkova@gmail.com 


ČLEN VÝBORU
Pavel Vebr
Tel.:
e-mail: 


KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE (KRK)

Mgr. Naďa Lundáková
Tel.: +420
Email: kchcs.krk@gmail.com

Bc. Miroslava Duchoňová
Tel.: +420
Email: kchcs.krk@gmail.com

Kateřina Pánková
Tel: +420
Email: kchcs.krk@gmail.com