Bonitace

Nejbližší bonitace se bude konat 28. 9. 2024 v Horních Počernicích.

Přihlašování na bonitaci přes systém dogoffice společně s výstavou.

V případě, že hlásíte pouze bonitaci, stáhněte si přihlášku ZDE.
Prosíme zaslat na email garanta.

Pokud uplatňujete slevu za vyšetření, zašlete kopie vyšetření na email garanta společně s přihláškou. 

rozhodčí pro bonitaci: ?
garant bonitace: ?

Platba na místě za bonitaci a členství NENÍ MOŽNÁ! 

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘED BONITACÍ JE NUTNÉ MÍT ZAPLACENÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVĚK NA ROK 2024, POKUD BUDETE CHTÍT UPLATŇOVAT SLEVU PRO ČLENY.

PLATBA VÝHRADNĚ PŘEDEM NA ÚČET KLUBU!

Platba předem na účet klubu: 2600371883 / 2010 (účet je transparentní)

variabilní symbol: vaše členské číslo, u nových členů č. telefonu
specifický symbol:555

Poplatek za bonitaci:

člen klubu – 400 Kč

nečlen – 1 000 Kč

Přihlášku za člena klubu je možno podat před bonitací při uhrazení členského příspěvku a zápisného ( 300 Kč + 50Kč), u specifického symbolu uvedete 555111


Bonitace – co to je?

Bonitace slouží pro výběr jedinců do chovu. Jejím účelem je posoudit, zda předváděný jedinec netrpí dědičnými vadami a do jaké míry odpovídá standardu. Je prováděna především proto, aby pomohla vytvořit podmínky pro sestavení vhodných chovných párů. V žádném případě není jejím cílem hodnocení krásy psa, nejedná se tudíž o klasický popis exteriéru, známý z výstav psů. Slouží především jako pomůcka k výběru chovných párů tak, aby se zvýšil selekční tlak směrem k žádaným znakům a eliminovaly se znaky nežádoucí, a to spojováním jedinců, kteří nemají žádnou společnou vadu.

Bonitaci musí absolvovat každý jedinec, který má být zařazen do chovu. Jedná se vlastně o popisnou přehlídku, na které se hodnotí to, nakolik jedinec odpovídá standardu – hodnotí se exteriérové a částečně také povahové vlastnosti (v rámci možností krátké interakce se psem během posouzení). Důležitými podmínkami účasti na bonitaci jsou věk psa a splnění 1 klubové výstavy (od 12. měsíců věku) – základní podmínky účasti na bonitaci a informace o průběhu bonitace najdete níže.

Jak se na bonitaci přihlásit?

Termíny bonitací budou vždy uveřejňovány na webu klubu. Bonitace je vždy pro obě plemena kolie minimálně ve věku od 15ti měsíců (s věkem pro použití do chovu od 18ti měsíců) a šeltie minimálně od 12ti měsíců. Poplatek za bonitaci činí pro členy KCHCS 400,-Kč a pro nečleny 1000,-Kč, platí se předem na účet klubu. Přihlášky podávejte přes systém dogoffice (výzva po spuštění systému k přihlašování bonitace bude včas zde na webu). Nebo pro přihlášení na bonitaci zasílejte prosím tento FORMULÁŘ garantovi bonitace.

Co si vzít na bonitaci?

S sebou na bonitaci nezapomeňte: očkovací průkaz a průkaz původu

POKUD BUDETE UPLATŇOVAT SLEVU, VEZMĚTE SI VŠECHNY DOKUMENTY DOKLADUJÍCÍ ABSOLVOVANÁ VYŠETŘENÍ S SEBOU K BONITACI!!!

Jak probíhá bonitace?

1) Na bonitaci je pes předveden v odpovídající fyzické a psychické kondici (tj. dobře osvalené zvíře bez váhových odchylek směrem nahoru nebo dolů, zdravě sebevědomé, přiměřeně ovladatelné).
2) Pes musí být předváděn čistý, a to na vodítku, ne v postroji
3) Pes je předváděn v normální, vyrovnané chůzi, v normálním, vyrovnaném klusu a ve výstavním (klidovém) postoji.
4) Pes si musí nechat bez problémů nechat změřit kohoutkovou výšku, prohlédnout skus a počet zubů, u samců prohmatat varlata.
5) Agresivní zvířata nemohou být bonitována.

6) Pes musí splňovat podmínky Bonitačního řádu.

Přeregistrace – co to je?

Po úspěšné bonitaci, kdy je váš pes/fena uznán chovným se musí poslat originál PP a bonitační list na tzv.přeregistraci na ČMKU.

Využijte služby nabízené naším Klubem a informujte se na možnost hromadné přeregistrace:
– proti potvrzení doručíme PP Vašeho pejska na hlavní plemennou knihu (HPK) společně s ostatními
– HPK tak může provést přeregistraci i mimo úřední dny (út a st), čímž se výrazně urychlí celý proces
– Vy ušetříte vlastní čas, který byste trávili cestou a čekáním na ČMKU,
– případně peníze za poštovné, pokud byste nemohli doručit PP na HPK osobně
– PP Vám přijde domů na dobírku v nejkratším možném termínu
– na Vás tedy bude si zásilku akorát důkladně zkontrolovat!

Nové podmínky, schválené dne 6.6.2020 členskou schůzí:

  1. K bonitaci mohou být předvedeni pouze psi a feny, kteří splňují tyto podmínky:

a) mají platný průkaz původu a jsou v držení majitele, uvedeného v tomto průkazu, v případě spolumajitelství musí být v PP uvedeni všichni majitelé

b) dosáhli věku:

– obě plemena kolií minimálně 15 (patnácti) měsíců,

– šeltie minimálně 12 (dvanácti) měsíců.

c) absolvovali jednu klubovou nebo speciální výstavu se zadáváním CAC na území ČR s oceněním výborný nebo velmi dobrý

d) výstavy dle bodu c) absolvovali ve věku od 12 měsíců

e) jedinec je nezanedbaný, v odpovídající výživové kondici dle plemenné příslušnosti, bez kosmetických úprav a v minulosti mu nebyl proveden zákrok k odstranění exteriérové vady.

f) ŠELTIE – povinné vyšetření luxace patel k bonitaci (NOVĚ SCHVÁLENO DNE 17.3.2018 členskou schůzí)

  1. K bonitaci nemohou být připuštěni:

a) psi – samci, kteří nemají obě varlata normálně vyvinutá a plně sestouplá v šourku

b) jedinci vykazující poruchu chování (přehnaně bázliví, přehnaně nervózní, agresivní)

c) jedinci, u nichž byl proveden zákrok sloužící k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady.

d) jedinci s chybějícím řezákem nebo špičákem

e) jedinci s jiným skusem než nůžkovým

f) jedinci s nesprávně uloženým špičákem nebo špičáky

g) jedinci s chybějícími nebo neprořezanými 2 a více zuby vedle sebe ( s vyjímkou M3)

h) jedinci se zalomeným ocasem (nevratná deformace obratlů)

ch) jedinci s jiným než standardním zbarvením nebo s bílými ohraničenými fleky v plášti

i) jedinci s kohoutkovou výškou mimo standard (+/- 1 cm)

Bonitační směrnice – NOVÁ