2014

Zápisy 2014

Zápis ze schůze Výboru 14.12.2014 PDF

Zápis ze schůze Výboru 28.9.2014 PDF

Zápis ze schůze Výboru 11.5.2014 PDF

Zápis z ustavující schůze Výboru 15.3.2014 ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis z výroční členské schůze 15.3.2014 ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru 19.1.2014 ve formátu *.doc nebo *.pdf