2010

Zápisy 2010

Zápis ze schůze Výboru 14.11.2010 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze 3 klubů 10.7.2010 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru 20.6.2010 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru 20.3.2010 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze členské schůze KCHCS 20.3.2010 – ve formátu *.doc nebo *.pdf

Zápis ze schůze Výboru 31.1.2010 – ve formátu *.doc nebo *.pdf