Výstavní pes roku

Jak se soutěže zúčastnit za rok 2021?

Uzávěrka soutěže je 16.1.2022

1) Zúčastníte se tak, že se zaregistrujete do 16.1. 2022 (včetně) do Online programu Pes roku KCHCS a vyplníte výsledky svého/svých psa/psů dle Návodu pro vyplnění online programu Pes roku (ke stažení zde ve formátu pdf). Doporučujeme si návod stáhnout než začnete s programem pracovat. Sice je program hodně intuitivní, ale je dobré vědět, jaké funkce má.

Garantem pro plemeno šeltie je Jitka Gogolínová (jitkagogo@centrum.cz), kolie krátkosrsté Ilona Sorner (sorner@email.cz) a pro kolie dlouhosrsté Dagmar Laníková (lenny.l.@post.cz). Garanti zkontrolují a zapíší výsledky jednotlivých psů a výsledky jsou každoročně zveřejněny na členské schůzi, na webu v online programu a v Magazínu.

Pes roku NOVÁ pravidla

Upozornění - Členi, kteří nezaplatili plnou výši příspěvků a zápisného (jedná se o členy, kteří uhradili po 31. 3. 2021, tudíž jejich členství bylo v souladu se stanovami ukončeno a musí se hlásit do Klubu znovu, tj. zaplatit znovu i zápisné), nemohou vstoupit do soutěže dříve než uhrazením zápisného. Jako datum uhrazení členských příspěvků budou tito členi uvádět datum poslání členského příspěvku, nikoli doplatku zápisného.

Výsledky Pes roku KCHCS

 


VZNIK A HISTORIE SOUTĚŽE

Za nápadem připravit a odstartovat tuto soutěž stály paní Mlada Svobodová (šeltie z Ďáblovy studánky) a Vilemína Kracíková, které připravily prvotní podklady, na základě kterých byla stanovena pravidla. Na dalším rozvoji této prvotní myšlenky mají lví podíl Michaela a Josef Ouředníkovi.

Poprvé byla tato soutěž vyhlášena redakcí Magazínu Collie a Sheltie v roce 1996 jako "Otevřená bodovací soutěž o nejúspěšnějšího psa/fenu výstavní sezóny" výhradně pro interní potřebu Klubu. Započítávány byly výsledky CAC a CACIB výstav z ČR; zahraniční výsledky mohly být započteny v případě, že majitel psa zaslal potřebné doklady (umístění, udělený titul).
V roce 1996 byly zveřejněny kompletní výsledky všech psů daných plemen, pro psy a feny zvlášť a z nich vyhlášeni pouze vítězové kategorie dospělých a mladých, psi a feny zvlášť. V roce 1997 byly rovněž zveřejněny kompletní výsledky, ale už pro kategorii mladých a dospělých, na základě čehož se pak vyhlašovaly kategorie Pes roku, Fena roku, Mladý pes roku a mladá fena roku a nově i Nejúspěšnější chovatelská stanice podle výsledků jednotlivých zvířat.

V roce 1999 se přešlo na nový bodovací systém (body za jednotlivé tituly se nesčítaly, ale k nejvyššímu dosaženému titulu byl přidělen jedinečný počet bodů) a byla stanovena pevná pravidla pro bodování jedinců startujících v průběhu sezony jak ve třídě mladých, tak ve třídách dospělých; pro započtení výsledku ze zahraniční výstavy určena podmínka (započtou se těm jedincům, kteří alespoň na jedné výstavě v ČR získali v daném roce hodnocení výborný).

V roce 2000 byly poprvé navíc vyhlášeny kategorie dorostu a veteránů (pro psy a feny společně) a konečně v roce 2002 byla zveřejněna nová bodovací tabulka pro hodnocení soutěže, podle níž se postupuje dodnes. Opět se přistoupilo ke sčítání bodů za jednotlivé získané tituly a došlo i k odstupňování bodové škály dle druhu výstavy (oblastní, krajská, národní, klubová a speciální, mezinárodní, evropská a světová). Rovněž byla zmírněna podmínka pro zahraniční výstavy - je třeba zaslat kopii posudku a ocenění (totéž platí pro oblastní a krajské výstavy).

Soutěž Pes roku se za svou historii natolik vžila do povědomí členů Klubu, že mnoho majitelů kolií a šeltií místo Pes/Fena roku hrdě uvádí označení Top Collie.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com