Rychlý kontakt

Klub chovatelů Collií a Sheltií
Londýnská 814/19
120 00 Praha 2

Lenka Petrášková - jednatelka
mobil: 775 112 866
e-mail: simplemails@seznam.cz

Členství 2017

Členské poplatky 2017:
300,- Kč stávající člen
350,- Kč nový člen
Splatné do 31.3.2017 (datum připsání na účet Klubu)!!!

Číslo účtu - FioBanka

2600371883/2010


VARIABILNÍ SYMBOL = vaše členské číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL = 111 - členské poplatky

Chcete se stát členem klubu? stáhněte si přihlášku ZDE 

Změnili jste své kontaktní/osobní údaje? informujte o tom prosím matriku klubu prostřednictvím tohoto formuláře

Poplatky

Číslo účtu - FioBanka

2600371883/2010


VARIABILNÍ SYMBOL
= vaše členské číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL = typ platby dle tohoto klíče:
111 - členské poplatky
222 - inzerce v Magazínu, katalogu výstavy, na webu
333 - vrhy, krycí poplatky
444 - výstavní poplatky (není-li v propozicích uvedeno jinak)
555 - bonitace
666 - zálohy / vyúčtování záloh
888 - klubový kalendář, výroční zpravodaj
999 - dar, sponzoring

Pokud chcete platit více položek v jedné sumě, uvedete např.: 111333 (členské + poplatek za vrh)

Jakékoli dotazy týkající se plateb ráda zodpovím,
Vilemína Kracíková

PŘEREGISTRACE ...

Chystáte se na bonitaci? Nevíte, co pak?
Využijte služby nabízené naším Klubem a informujte se na možnost hromadné přeregistrace: 
- proti potvrzení doručíme PP Vašeho pejska  na hlavní plemennou knihu (HPK) společně s ostatními
- HPK tak může provést přeregistraci i mimo úřední dny (út a st), čímž se výrazně urychlí celý proces
- Vy ušetříte vlastní čas, který byste trávili cestou a čekáním na ČMKU,
- případně peníze za poštovné, pokud byste nemohli doručit PP na HPK osobně
- PP Vám přijde domů na dobírku v nejkratším možném termínu smile 
- na Vás tedy bude si zásilku akorát důkladně zkontrolovat!


Průkazy původu, které byly předány k hromadné přeregistraci garantovi bonitace v Mladé Boleslavi, jsou v tuto chvíli na Hlavní plemenné knize a budou ještě tento týden expedovány zpět do Vašich rukou smile 

Kalendář akcí

Aktualizace

26.11.2014Výstavy KLV+SV

2017

3. 6. 2017
Klubová výstava (69.) 
Propozice ZDE
Přihláška ZDE


2016

2.10.2016
Speciální výstava kolií a šeltií
Výsledky SV MB 2016

4. 6. 2016 
Klubová výstava (66.) 
Výsledky sobota ZDE 
Fotogalerie šeltie ZDE
5. 6. 2016 
Klubová výstava (67.)
Výsledky neděle ZDE 
Fotogalerie neděle ZDE

Kontakt: dogofficeCZ@gmail.com
(Kracíková Vilemína)

Klubové soutěže

Výstavní pes roku

Sportovní pes roku

Klubové šampionáty

Důležité připomínky

Vemte na vědomí/nezapomeňte že:

Dbejte na včasné doručení přihlášek vrhu správkyni dílčí plemenné knihy! Sankce za porušení pravidel se zpřísňují... neuskutečníte-li podání včas, čeká Vás postih ve výši 300,- Kč za každé opožděné podání! 

Dle rozhodnutí ČMKU budou do PP psa nadále zapisovány jen výsledky gen. vyšetření z akreditovaných laboratoří, jejichž seznam je k dispozici ZDE

 Upozorňujeme naše členy, že na klubových stránkách mohou využít bezplatnou inzerci svých vrhů. Informace naleznete zde

Genealogie - provádíte-li u svých psů v Genealogii změny, nezapomeňte, že je třeba zaslat také naskenované doklady potvrzující údaje, které vkládáte!
Pokud doklady ( protokoly o vyšetření, certifikáty, potvrzení o vykonaných zkouškách atd.) nezašlete, změny u vašeho psa nebudou potvrzeny!

Vše, co potřebujete nastudovat, stáhnout či jinak využít, tedy Bonitační řád, Zápisní řád, přihlášky vrhu, krycí listy apod., je k dispozici  v sekci "Ke stažení"

 

Magazín

Máte-li jakoukoliv zajímavost ze světa našich plemen, případně o zdravotních zajímavostech, které se mohou týkat i našich plemen, neváhejte se s námi o ně podělit.

Zvláště uvítáme veškerý obrazový materiál z výstav a dalších akcí, na kterých se prezentují naše plemena!

Kontaktní osobou pro Magazín je:

Mlada Svobodová, Speřice 7, 39601 Humpolec
Tel: 565 546 618, mob: 604 450 048
svobodova001@quick.cz

Původní web

Na tomto odkazu naleznete původní webové stránky KCHCS.

IndexTermíny bonitací KCHCS

Nejbližší bonitace KCHCS proběhne 4. a 5.6.2016 při KV v Humpolci

Další bonitace - MVP Mladá Boleslav 13.8.2016

Další bonitace - Mladá Boleslav 2.10.2016

Humpolec 4.,5.6.2016, cca. od 11.30 hod.

Uzávěrka: 9.5.2016

Přihlášky podávejte přes systém DogOffice

 Více informací v propozicích ke KV v Humpolci.
Garant bonitace: Vilemína Kracíková
Varnsdorfská 339/1, 19000 Praha 9 - Střížkov
 
Platba předem na účet klubu: 2600371883 / 2010
variabilní symbol: vaše členské číslo, u nových členů č. telefonu
specifický symbol:555

JAK SE PŘIHLÁSIT:
Vyplníte přihlášku: Přihláška ke stažení ZDE; Vzor vyplněné přihlášky naleznete ZDE.


Poplatek za bonitaci - člen klubu 300 Kč, nečlen 800 Kč - nutno uhradit předem na účet klubu!

Přihlášku za člena klubu je možno podat před bonitací při uhrazení členského příspěvku a zápisného ( 300 Kč + 50Kč), u specifického symbolu uvedete 555111

POKUD BUDETE UPLATŇOVAT SLEVU, VEZMĚTE SI VŠECHNY DOKUMENTY DOKLADUJÍCÍ ABSOLVOVANÁ VYŠETŘENÍ S SEBOU K BONITACI!!!

Pes musí splňovat podmínky bonitačního řádu.

Již dle nových podmínek, schválených dne 24.3.2013 členskou schůzí:

  1. K bonitaci mohou být předvedeni pouze psi a feny, kteří splňují tyto podmínky:

a)       mají platný průkaz původu a jsou v držení majitele, uvedeného v tomto průkazu, v případě spolumajitelství musí být v PP uvedeni všichni majitelé

b)       dosáhli věku:

-         obě plemena kolií minimálně 15 (patnácti) měsíců,

-         šeltie minimálně 12 (dvanácti) měsíců.

c)       absolvovali dvě výstavy na území ČR s oceněním výborný nebo velmi dobrý, přičemž minimálně jedna výstava musí být klubová či speciální, druhá může být kterákoliv výstava vyššího typu se zadáváním titulu CAC, CACIB (národní, mezinárodní)

d)      výstavy dle bodu c) absolvovali ve věku od 12 měsíců, u šeltií může být jedna z výstav ve věku od 10 měsíců

e)       jedinec je nezanedbaný, v odpovídající výživové kondici dle plemenné příslušnosti, bez kosmetických úprav a v minulosti mu nebyl proveden zákrok k odstranění exteriérové vady.

  1. K bonitaci nemohou být připuštěni:

a)      psi – samci, kteří nemají obě varlata normálně vyvinutá a plně sestouplá v šourku

b)      jedinci vykazující poruchu chování (přehnaně bázliví, přehnaně nervózní, agresivní)

c)      jedinci, u nichž byl proveden zákrok sloužící k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady.

Motivace:

Sleva z ceny bonitace jednoho psa*                                                                    Sleva bez ohledu na členství:

Při doložení vyšetření DNA CEA + MDR1**                                                                       200,-

Při doložení vyšetření DNA CEA, DNA MDR1 či klinické vyšetření očí***                                100,-

*doložené výsledky budou zapsány na bonitační list a zveřejněny v genealogii, u zápisu bonitace v Magazínu i na webu Klubu a založeny pro potřeby klubu s bonitačními listy

**doloženo v den bonitace kvalitní kopií certifikátu, přikládá se k bonitačnímu listu

***vyšetření ne starší 12měsíců, v případě vyšetření ve štěněcím věku musí být zvíře vyšetřeno do 49 dnů věku, doloženo v den bonitace kvalitní kopií certifikátu, přikládá se k bonitačnímu listu

Nepovinná vyšetření:

DOV (je doloženo platným certifikátem, u štěňat provedeno do 49dnů věku, u dospělých není certifikát starší 12měsíců)

DNA CEA*

DNA MDR1*

DNA PRA rcd2* (pouze u kolií)

*vyšetřeno v laboratořích Optigen, Genomia, Slovgen, Liběchov a doloženo originálem certifikátu

Slevu lze uplatnit bez ohledu na výsledek vyšetření!!!!


Proběhlá bonitace v roce 2013

Nejbližší bonitace KCHCS proběhne 09. 11. 2013 – při KLV Mladá Boleslav

Uzávěrka: 01.11.2013

Bonitační komise:

Rozhodčí: 
Bonitační komise budou pracovat v průběhu dne TŘI, povedou je Mgr.Fialová (celý den), p.Svobodová (po posouzení šeltií) a MVDr.Fiala (po posouzení dlouhosrstých kolií). Ve vlastním zájmu se dostavte k bonitaci co nejdříve (pokud máte splněny podmínky), značně tím uspíšíte průběh celé akce v průběhu dne. 

Garant Vilemína Kraciková, collie.sheltie.club@seznam.cz 

Pokud chcete uplatnit slevu na poplatku z bonitace je nutné k přihlášce přiložit kvalitní fotokopii výsledku vyšetření a originál mít sebou na bonitaci. Pořadí na bonitaci bude dle datumu zaslané přihlášky. Poplatek za bonitaci prosím uhraďte předem na účet klubu 2600371883/2010 s variabilním symbolem 555.

JAK SE PŘIHLÁSIT:

1) on-line přes www.DogOffice.cz (nehlásíte se na výstavu)
    - zvolte "Klubová výstava KCHCS 9.11.2013"
    - přidejte svého psa / vyplňte údaje svého psa
    - v kolonce "třída" zvolte BO-bonitace
    - bonitační poplatek uhraďte v patřičné výši na klubový účet, vars. vaše telefonní číslo, spec.symbol: 555!

2) on-line přes www.DogOffice.cz (hlásíte se i na výstavu)
    - zvolte "Klubová výstava KCHCS 9.11.2013"
    - přihlašte svého psa na výstavu, včetně třídy, ve které budete vystavovat
    - potvrzující mail ze systému PŘEPOŠLETE na dogofficeCZ@gmail.com, s tím, že tohoto jedince    
      hlásíte též na bonitaci
    - bonitační poplatek přičtěte k výstavnímu a u specifického symbolu uveďte: 444555

3) Poštou či e-mailem na dogofficeCZ@gmail.com:
   
- vyplníte přihlášku (součást výstavní přihlášky, zatrnete BONITACE) a nebo
   - vyplníte excelovou tabulku: Přihláška ke stažení ZDE; Vzor vyplněné přihlášky naleznete ZDE.

Poplatek za bonitaci - člen klubu 300 Kč, nečlen 800 Kč - nutno uhradit předem na účet klubu!

Přihlášku za člena klubu je možno podat před bonitací při uhrazení členského příspěvku a zápisného ( 300 Kč + 50Kč), u specifického symbolu uvedete 555111 

POKUD BUDETE UPLATŇOVAT SLEVU, VEZMĚTE SI VŠECHNY DOKUMENTY DOKLADUJÍCÍ ABSOLVOVANÁ VYŠETŘENÍ S SEBOU K BONITACI!!!

Pes musí splňovat podmínky bonitačního řádu.

Již dle nových podmínek, schválených dne 24.3.2013 členskou schůzí:

  1. K bonitaci mohou být předvedeni pouze psi a feny, kteří splňují tyto podmínky:

a)       mají platný průkaz původu a jsou v držení majitele, uvedeného v tomto průkazu, v případě spolumajitelství musí být v PP uvedeni všichni majitelé

b)       dosáhli věku:

-         obě plemena kolií minimálně 15 (patnácti) měsíců,

-         šeltie minimálně 12 (dvanácti) měsíců.

c)       absolvovali dvě výstavy na území ČR s oceněním výborný nebo velmi dobrý, přičemž minimálně jedna výstava musí být klubová či speciální, druhá může být kterákoliv výstava vyššího typu se zadáváním titulu CAC, CACIB (národní, mezinárodní)

d)      výstavy dle bodu c) absolvovali ve věku od 12 měsíců, u šeltií může být jedna z výstav ve věku od 10 měsíců

e)       jedinec je nezanedbaný, v odpovídající výživové kondici dle plemenné příslušnosti, bez kosmetických úprav a v minulosti mu nebyl proveden zákrok k odstranění exteriérové vady.

  1. K bonitaci nemohou být připuštěni:

a)      psi – samci, kteří nemají obě varlata normálně vyvinutá a plně sestouplá v šourku

b)      jedinci vykazující poruchu chování (přehnaně bázliví, přehnaně nervózní, agresivní)

c)      jedinci, u nichž byl proveden zákrok sloužící k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady.

Motivace:

Sleva z ceny bonitace jednoho psa*                                                                    Sleva bez ohledu na členství:

Při doložení vyšetření DNA CEA + MDR1**                                                                       200,-

Při doložení vyšetření DNA CEA, DNA MDR1 či klinické vyšetření očí***                                100,-

*doložené výsledky budou zapsány na bonitační list a zveřejněny v genealogii, u zápisu bonitace v Magazínu i na webu Klubu a založeny pro potřeby klubu s bonitačními listy

**doloženo v den bonitace kvalitní kopií certifikátu, přikládá se k bonitačnímu listu

***vyšetření ne starší 12měsíců, v případě vyšetření ve štěněcím věku musí být zvíře vyšetřeno do 49 dnů věku, doloženo v den bonitace kvalitní kopií certifikátu, přikládá se k bonitačnímu listu

Nepovinná vyšetření:

DOV (je doloženo platným certifikátem, u štěňat provedeno do 49dnů věku, u dospělých není certifikát starší 12měsíců)

DNA CEA*

DNA MDR1*

DNA PRA rcd2* (pouze u kolií)

*vyšetřeno v laboratořích Optigen, Genomia, Slovgen, Liběchov a doloženo originálem certifikátu

Slevu lze uplatnit bez ohledu na výsledek vyšetření!!!!


při KV Řepeč - 11.5.2013

Bonitační komise:

1. MVDr. Vladimír Fiala (předseda komise), J. Hruška, MVDr. Vl. Fiala ml.
2. Mlada Svobodová (předseda komise), L. Kucková, L. Petrášková (střídá p. Lišková)

Bonitace pro zařazení do chovu bude probíhat cca od 12 hod. na výstavišti.

Na bonitaci je nutno se hlásit předem jedním z těchto způsobů:
1) on line na http://www.dogoffice.cz/
2) zaslat přihlášku poštou na adresu pro zasílání výstavních přihlášek (tj. na přihlášce u psa současně přihlášeného na výstavu označit zatržením v rubrice „výstavu i bonitaci“; u psa nevystavovaného v Řepči zatržením v rubrice „pouze bonitaci“.

Poplatek za bonitaci ( člen klubu 300 Kč, nečlen 800 Kč) je splatný až na místě - neplaťte současně s výstavním poplatkem!
Přihlášku za člena klubu je možno podat před bonitací při uhrazení členského příspěvku a zápisného ( 300 Kč + 50Kč)

Pes musí splnit podmínky bonitačního řádu.

Možnost využít uplatnění slevy z bonitace!
Při doložení vyšetření DNA CEA + MDR1** 200,-
Při doložení vyšetření DNA CEA, DNA MDR1 či klin.vyšetření očí*** 100,-

*doložené výsledky budou zapsány na bonitační list a zveřejněny v genealogii, u zápisu bonitace v Magazínu i na webu Klubu
**doloženo v den bonitace
***vyšetření ne starší 12měsíců, v případě vyšetření ve štěněcím věku musí být zvíře vyšetřeno do 49 dnů věku


2. února 2013 při DUO CACIB Brno
v Brně - sobota!!!


Rozhodčí: Josef Matějek, členi komise: Jitka Gogolínová, Magda Bílková

Garant bonitace: MVDr. Magda Bílková, Žďár 9, 398 11, Žďár; mob.: 604 444 068, e-mail dagda@centrum.cz

Pro přihlášení na bonitaci vyplňte tuto přihlášku. Tu je nezbytné zaslat garantovi bonitace předem emailem či poštou. Platbu za bonitaci je nezbytné provést předem na účet Klubu, ve výjimečných případech po dohodě s garantem bonitace lze uhradit poplatek za bonitaci na místě. Poplatek za bonitaci - člen klubu 300 Kč, nečlen 800 Kč. Přihlášku za člena klubu je možno podat před bonitací při uhrazení členského příspěvku a zápisného (300 Kč + 50Kč) (viz. poplatky Klubu). Pes musí splnit podmínky bonitačního řádu.

Možnost využít uplatnění slevy z bonitace!
Při doložení vyšetření DNA CEA + MDR1**                                          200,-
Při doložení vyšetření DNA CEA, DNA MDR1 či klin.vyšetření očí***   100,-

*doložené výsledky budou zapsány na bonitační list a zveřejněny v genealogii, u zápisu bonitace v Magazínu i na webu Klubu
**doloženo v den bonitace
***vyšetření ne starší 12měsíců, v případě vyšetření ve štěněcím věku musí být zvíře vyšetřeno do 49 dnů věku

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky