Rychlý kontakt

Klub chovatelů Collií a Sheltií
Londýnská 814/19
120 00 Praha 2

Lenka Petrášková - jednatelka
mobil: 775 112 866
e-mail: simplemails@seznam.cz

Členství 2017

Členské poplatky 2017:
300,- Kč stávající člen
350,- Kč nový člen
Splatné do 31.3.2017 (datum připsání na účet Klubu)!!!

Číslo účtu - FioBanka

2600371883/2010

Účet je transparentní!


VARIABILNÍ SYMBOL = vaše členské číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL = 111 - členské poplatky

Změnili jste své kontaktní/osobní údaje? informujte o tom prosím matriku klubu prostřednictvím tohoto formuláře

Poplatky

Číslo účtu - FioBanka

2600371883/2010


VARIABILNÍ SYMBOL
= vaše členské číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL = typ platby dle tohoto klíče:
111 - členské poplatky
222 - inzerce v Magazínu, katalogu výstavy, na webu
333 - vrhy, krycí poplatky
444 - výstavní poplatky (není-li v propozicích uvedeno jinak)
555 - bonitace
666 - zálohy / vyúčtování záloh
888 - klubový kalendář, výroční zpravodaj
999 - dar, sponzoring

Pokud chcete platit více položek v jedné sumě, uvedete např.: 111333 (členské + poplatek za vrh)

Jakékoli dotazy týkající se plateb ráda zodpovím,
Martina Součková

PŘEREGISTRACE ...

Chystáte se na bonitaci? Nevíte, co pak?
Využijte služby nabízené naším Klubem a informujte se na možnost hromadné přeregistrace: 
- proti potvrzení doručíme PP Vašeho pejska  na hlavní plemennou knihu (HPK) společně s ostatními
- HPK tak může provést přeregistraci i mimo úřední dny (út a st), čímž se výrazně urychlí celý proces
- Vy ušetříte vlastní čas, který byste trávili cestou a čekáním na ČMKU,
- případně peníze za poštovné, pokud byste nemohli doručit PP na HPK osobně
- PP Vám přijde domů na dobírku v nejkratším možném termínu smile 
- na Vás tedy bude si zásilku akorát důkladně zkontrolovat!

Aktualizace

11.10.2017Výstavy KLV+SV

28.9.2017

Speciální výstava

Mladá Boleslav (70.)

Výsledky


Kontakt: dogofficeCZ@gmail.com

(Kracíková Vilemína)

Klubové soutěže

Výstavní pes roku

Sportovní pes roku

Klubové šampionáty

Důležité připomínky

Vemte na vědomí/nezapomeňte že:

Dbejte na včasné doručení přihlášek vrhu správkyni dílčí plemenné knihy! Sankce za porušení pravidel se zpřísňují... neuskutečníte-li podání včas, čeká Vás postih ve výši 300,- Kč za každé opožděné podání! 

Dle rozhodnutí ČMKU budou do PP psa nadále zapisovány jen výsledky gen. vyšetření z akreditovaných laboratoří, jejichž seznam je k dispozici ZDE

 Genealogie - provádíte-li u svých psů v Genealogii změny, nezapomeňte, že je třeba zaslat také naskenované doklady potvrzující údaje, které vkládáte!

Pokud doklady ( protokoly o vyšetření, certifikáty, potvrzení o vykonaných zkouškách atd.) nezašlete, změny u vašeho psa nebudou potvrzeny!

 

Magazín

Máte-li jakoukoliv zajímavost ze světa našich plemen, případně o zdravotních zajímavostech, které se mohou týkat i našich plemen, neváhejte se s námi o ně podělit.

Zvláště uvítáme veškerý obrazový materiál z výstav a dalších akcí, na kterých se prezentují naše plemena!

Kontaktní osobou pro Magazín je:

Mlada Svobodová, Speřice 7, 39601 Humpolec
Tel: 565 546 618, mob: 604 450 048
svobodova001@quick.cz

Původní web

Na tomto odkazu naleznete původní webové stránky KCHCS.

IndexBonitace KCHCS

Nejbližší bonitace KCHCS 5.11.2017 při MVP v Praze

Přihlášky podávejte přes systém DogOffice

Platba předem na účet klubu: 2600371883 / 2010
variabilní symbol: vaše členské číslo, u nových členů č. telefonu
specifický symbol:555
Garantem bonitace je Libuše Kucková (libuse.kuckova@gmail.com)

JAK SE PŘIHLÁSIT:
Vyplníte přihlášku: Přihláška ke stažení ZDE; Vzor vyplněné přihlášky naleznete ZDE.


Poplatek za bonitaci - člen klubu 300 Kč, nečlen 800 Kč - nutno uhradit předem na účet klubu!

Přihlášku za člena klubu je možno podat před bonitací při uhrazení členského příspěvku a zápisného ( 300 Kč + 50Kč), u specifického symbolu uvedete 555111

POKUD BUDETE UPLATŇOVAT SLEVU, VEZMĚTE SI VŠECHNY DOKUMENTY DOKLADUJÍCÍ ABSOLVOVANÁ VYŠETŘENÍ S SEBOU K BONITACI!!!

Pes musí splňovat podmínky bonitačního řádu.

Již dle nových podmínek, schválených dne 24.3.2013 členskou schůzí:

  1. K bonitaci mohou být předvedeni pouze psi a feny, kteří splňují tyto podmínky:

a)       mají platný průkaz původu a jsou v držení majitele, uvedeného v tomto průkazu, v případě spolumajitelství musí být v PP uvedeni všichni majitelé

b)       dosáhli věku:

-         obě plemena kolií minimálně 15 (patnácti) měsíců,

-         šeltie minimálně 12 (dvanácti) měsíců.

c)       absolvovali dvě výstavy na území ČR s oceněním výborný nebo velmi dobrý, přičemž minimálně jedna výstava musí být klubová či speciální, druhá může být kterákoliv výstava vyššího typu se zadáváním titulu CAC, CACIB (národní, mezinárodní)

d)      výstavy dle bodu c) absolvovali ve věku od 12 měsíců, u šeltií může být jedna z výstav ve věku od 10 měsíců

e)       jedinec je nezanedbaný, v odpovídající výživové kondici dle plemenné příslušnosti, bez kosmetických úprav a v minulosti mu nebyl proveden zákrok k odstranění exteriérové vady.

  1. K bonitaci nemohou být připuštěni:

a)      psi – samci, kteří nemají obě varlata normálně vyvinutá a plně sestouplá v šourku

b)      jedinci vykazující poruchu chování (přehnaně bázliví, přehnaně nervózní, agresivní)

c)      jedinci, u nichž byl proveden zákrok sloužící k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady.

Motivace:

Sleva z ceny bonitace jednoho psa*                                                                    Sleva bez ohledu na členství:

Při doložení vyšetření DNA CEA + MDR1**                                                                       200,-

Při doložení vyšetření DNA CEA, DNA MDR1 či klinické vyšetření očí***                                100,-

*doložené výsledky budou zapsány na bonitační list a zveřejněny v genealogii, u zápisu bonitace v Magazínu i na webu Klubu a založeny pro potřeby klubu s bonitačními listy

**doloženo v den bonitace kvalitní kopií certifikátu, přikládá se k bonitačnímu listu

***vyšetření ne starší 12měsíců, v případě vyšetření ve štěněcím věku musí být zvíře vyšetřeno do 49 dnů věku, doloženo v den bonitace kvalitní kopií certifikátu, přikládá se k bonitačnímu listu

Nepovinná vyšetření:

DOV (je doloženo platným certifikátem, u štěňat provedeno do 49dnů věku, u dospělých není certifikát starší 12měsíců)

DNA CEA*

DNA MDR1*

DNA PRA rcd2* (pouze u kolií)

*vyšetřeno v laboratořích Optigen, Genomia, Slovgen, Liběchov a doloženo originálem certifikátu

Slevu lze uplatnit bez ohledu na výsledek vyšetření!!!!

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky