Rychlý kontakt

Klub chovatelů Collií a Sheltií
Londýnská 814/19
120 00 Praha 2

Lenka Petrášková - jednatelka
mobil: 775 112 866
e-mail: simplemails@seznam.cz

Členství 2017

Členské poplatky 2017:
300,- Kč stávající člen
350,- Kč nový člen
Splatné do 31.3.2017 (datum připsání na účet Klubu)!!!

Číslo účtu - FioBanka

2600371883/2010

Účet je transparentní!


VARIABILNÍ SYMBOL = vaše členské číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL = 111 - členské poplatky

Změnili jste své kontaktní/osobní údaje? informujte o tom prosím matriku klubu prostřednictvím tohoto formuláře

Poplatky

Číslo účtu - FioBanka

2600371883/2010


VARIABILNÍ SYMBOL
= vaše členské číslo

SPECIFICKÝ SYMBOL = typ platby dle tohoto klíče:
111 - členské poplatky
222 - inzerce v Magazínu, katalogu výstavy, na webu
333 - vrhy, krycí poplatky
444 - výstavní poplatky (není-li v propozicích uvedeno jinak)
555 - bonitace
666 - zálohy / vyúčtování záloh
888 - klubový kalendář, výroční zpravodaj
999 - dar, sponzoring

Pokud chcete platit více položek v jedné sumě, uvedete např.: 111333 (členské + poplatek za vrh)

Jakékoli dotazy týkající se plateb ráda zodpovím,
Martina Součková

PŘEREGISTRACE ...

Chystáte se na bonitaci? Nevíte, co pak?
Využijte služby nabízené naším Klubem a informujte se na možnost hromadné přeregistrace: 
- proti potvrzení doručíme PP Vašeho pejska  na hlavní plemennou knihu (HPK) společně s ostatními
- HPK tak může provést přeregistraci i mimo úřední dny (út a st), čímž se výrazně urychlí celý proces
- Vy ušetříte vlastní čas, který byste trávili cestou a čekáním na ČMKU,
- případně peníze za poštovné, pokud byste nemohli doručit PP na HPK osobně
- PP Vám přijde domů na dobírku v nejkratším možném termínu smile 
- na Vás tedy bude si zásilku akorát důkladně zkontrolovat!

Aktualizace

11.10.2017Výstavy KLV+SV

28.9.2017

Speciální výstava

Mladá Boleslav (70.)

Výsledky


Kontakt: dogofficeCZ@gmail.com

(Kracíková Vilemína)

Klubové soutěže

Výstavní pes roku

Sportovní pes roku

Klubové šampionáty

Důležité připomínky

Vemte na vědomí/nezapomeňte že:

Dbejte na včasné doručení přihlášek vrhu správkyni dílčí plemenné knihy! Sankce za porušení pravidel se zpřísňují... neuskutečníte-li podání včas, čeká Vás postih ve výši 300,- Kč za každé opožděné podání! 

Dle rozhodnutí ČMKU budou do PP psa nadále zapisovány jen výsledky gen. vyšetření z akreditovaných laboratoří, jejichž seznam je k dispozici ZDE

 Genealogie - provádíte-li u svých psů v Genealogii změny, nezapomeňte, že je třeba zaslat také naskenované doklady potvrzující údaje, které vkládáte!

Pokud doklady ( protokoly o vyšetření, certifikáty, potvrzení o vykonaných zkouškách atd.) nezašlete, změny u vašeho psa nebudou potvrzeny!

 

Magazín

Máte-li jakoukoliv zajímavost ze světa našich plemen, případně o zdravotních zajímavostech, které se mohou týkat i našich plemen, neváhejte se s námi o ně podělit.

Zvláště uvítáme veškerý obrazový materiál z výstav a dalších akcí, na kterých se prezentují naše plemena!

Kontaktní osobou pro Magazín je:

Mlada Svobodová, Speřice 7, 39601 Humpolec
Tel: 565 546 618, mob: 604 450 048
svobodova001@quick.cz

Původní web

Na tomto odkazu naleznete původní webové stránky KCHCS.

IndexSportovní pes roku

Přihláška na soutěž Sportovní pes roku ve formátu pdf či vformátu doc

Vložen průběžný seznam přihlášených ZDE

výsledky za rok 2015 zasílejte do 28.2.2017 na email: kucerikova.kchcs@post.cz. Do předmětu napište Sportovní pes roku 2016.

Soutěž Sportovní pes roku KCHCS je každoročním (1.1. – 31.12.) hodnocením sportovních výkonů jednotlivých zástupců plemen kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie v kategoriích Agility, Obedience, DogDancing, Pasení, Všestranný a Záchranářský výcvik.

Pravidla pro hodnocení soutěže „Sportovní pes roku KCHCS Praha“ :

  • účastnit se mohou psi a feny všech třech plemen sdružených v KCHCS
  • účast podmíněna členstvím majitele psa/feny v KCHCS Praha (v případě spoluvlastnictví psa musí být všichni spolumajitelé členy KCHCS)
  • započítávají se jen body získané v době trvání členství v KCHCS
  • tentýž pes může být hodnocen i ve více kategoriích
  • body jsou započítávány vždy za dosažené výkony psovi v každé kategorii (bez ohledu na psovoda)
  • započítávány jsou složené zkoušky a absolvované závody, a to jak u nás, tak v zahraničí
  • každé plemeno se vyhodnocuje samostatně (psi i feny dohromady), pokud budou v dané kategorii zastoupena všechna tři plemena, je možné vyhlásit nejlepšího z nich

Do soutěže je třeba psa přihlásit – vyplnit a zaslat přihlášku v termínu do 28.2. daného roku.

Garantem soutěže je Bc.Vilemína Kracíková, collie.sheltie.club@seznam.cz.

Kategorie a koeficienty

Ve všech kategoriích je podpořena účast na mistrovských soutěžích násobkem získaných bodů a to dle následujícího klíče:

  • za účast na MR plemene nebo MR všech plemen mládeže – celkové body krát koeficient 1,5
  • za účast na MR všech plemen / ME mládeže všech plemen – celkové body krát koeficient 2
  • MS všech plemen – celkové body krát koeficient 3

a) Agility

Započítávají se: výsledky všech oficiálních zkoušek (A1-3) i otevřených běhů (Ag, Jump)

Dokládá se: výsledková listina, klubový formulář k tomu určený, VP (pokud obsahuje potřebné info – počet startujících apod.)

Bodování: splnění samotné zkoušky se boduje jako závod následovně:

KLÍČ: celkový počet startujících (u zkoušky - ve své kategorii) mínus dosažené pořadí plus jedna, mínus celkové trestné body a je navíc možné přičíst: 15b za první, 10 za druhé a 5 za třetí místo

Vzor:

pes, jumping, 30 startujících, 0 tr.b., 1.místo:30-1+1-0+15=45

fena, agility, 30 startujících, 7,5 tr.b., 20.místo: 30-20+1-7,5=18,5 b.

b) Obedience

Započítává se: výsledky všech závodů a zkoušek pořádaných dle národního zkušebního řádu (do 30.6.2012) nebo dle Mezinárodního zkušebního řádu OB FCI

Dokládá se: výsledková listina, klubový formulář k tomu určený, VP (pokud obsahuje potřebné info), protokol o vykonané zkoušce

Bodování: pokud zkoušky nejsou součástí závodu, bodují se samostatně

KLÍČ: při započítávání zkoušek se celkový počet dosažených bodů vydělí 10 a vynásobí cifrou, odpovídající stupni zkoušky (bez ohledu na hodnocení, známku); při zápočtu závodu navíc počet účastníků v kategorii mínus umístění plus jedna a navíc čtvrt bodu za každého poraženého soupeře

Vzor: 

fena, ZK OB2, 256b. 256/10 x 2 = 51,2
pes, závod ve třídě OB1, 160b., 9 dalších soutěžících, 6.místo 160/10 x 1 + 9 - 6+1 + (0,25 x 3) = 20,75

c) DogDancing

Započítává se: výsledky všech zkoušek a soutěží dle řádu DDCCZ a / nebo Mezinárodního řádu

Dokládá se: výsledková listina, klubový formulář k tomu určený, VP (pokud obsahuje potřebné info), protokol o vykonané zkoušce

Bodování: postupové zkoušky se bodují samostatně

KLÍČ: celkový počet bodů děleno deseti krát úroveň (bez ohledu na divizi); při započítávání závodů / soutěží jsou navíc za každý poražený tým přičteny tři body

Vzor:

pes, postupová zkouška MD2 v divizi A, 2.úroveň , 40 b.40/10*2=8
pes, soutěž DD, freestyle F3 v divizi C, 3.úroveň, 42b., 5.m/9 úč. 42/10*3+(3x 4)=24,6

d) Všestranný výcvik
e) Záchranářský výcvik
f) Pasení

Započítává se: veškeré zkoušky a závody pořádané podle zkušebních řádů NZŘ, IPO, SchH/VPG (pouze do 31.12.2011), TART, SZBK, IRO, KJ ČR, HWT, IHT TS; rovněž je možno započítat závody pořádané dle části zkoušek nebo upravených zkoušek výše uvedených zkušebních řádů např. stopařský závod podle ZVV1; u těchto závodů se počítají pouze ty výsledky, kde bylo dosaženo alespoň 70% maximálních možných bodů)

Dokládá se: - protokol o provedení zkoušky, výsledková listina ze závodů - pokud se jedná o závody podle upravené zkoušky nebo podle částečné náplně zkoušek, je třeba doložit, kolik byl maximální počet možných bodů - zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě,
vydané klubem

Bodování: Základním vzorcem pro ocenění zkoušky je počet bodů děleno deseti krát stupeň zkoušky (pokud je); klíč pro bodování závodů je stejný jako u zkoušky, navíc se ovšem za každého poraženého soupeře ve své kategorii přičte čtvrt bodu

KLÍČ: počet dosažených bodů děleno 10 krát stupeň zkoušky + 0,25b (+3b u Pasení) za poraženého soupeře

Za účast na závodech/soutěžích/trialech může tedy pes získat více bodů, než za pouhé skládání zkoušek

Vzor:

Všestranný výcvik: 

Zkouška ZVV1 splněná na 278 bodů 278/10 x 1 = 27,8 bodů

Zkouška IPO3 splněná na 269 bodů 269/10 x 3 = 80,7 bodů

Pes, 3.místo z celkového počtu 12-ti účastníků v kategorii ZVV2 se ziskem 289 bodů: 289/10 x 2 + (9x 0,25) = 60,05 bodů.

Pasení:

HWT TS splněný na 95 bodů 95/10 x 1 = 9,5 b

Fena, 1.místo z 12 účastníků v IHT2-TS, 91bodů 91/10 x 2 + (3x 11) = 51,2 bodů


Tato pravidla jsou platná pro rok 2011 a následující.

 

Pravidla soutěže ve formátu pdf naleznete ZDE.

-vi.k-

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky