Výstavní pes roku

Jak se soutěže zúčastnit za rok 2018?

Uzávěrka soutěže je 13.1.2019

1) buď se zaregistrovat do 13.1. 2019 (včetně) do Online programu Pes roku KCHCS a vyplnit výsledky svého/svých psa/psů dle Návodu pro vyplnění online programu Pes roku (ke stažení zde ve formátu pdf). Doporučujeme si návod stáhnout než začnete s programem pracovat. Sice je program hodně intuitivní, ale je dobré vědět, jaké funkce má.

2) nebo pro přihlášení nejlépe do konce prosince (nejpozději do 10.1.2019) vyplnit tuto tabulku (údaje o psovi vyplňte pouze na prvním listu, na dalších vypište výsledky výstav dle třídy psa) a odeslat emailem garantům pouze tuto tabulku a kopie posudků zaslat v papírové podobě obyčejnou poštou nebo po dohodě s garantem doporučeně!!! Poštou se zasílají tyto potvrzení výsledků výstav (kopie posudků, v případě titulů ze závěrečných soutěží potvrzení od pořadatele) garantovi za plemeno (pro šeltie a kolie krátkosrsté Martina Součková, pro kolie dlouhosrsté Radka Korábečná). Garanti zkontrolují a zapíší výsledky jednotlivých psů a výsledky jsou každoročně zveřejněny na členské schůzi, na webu v online programu a v Magazínu.

Pes roku NOVÁ pravidla

Upozornění - Členi, kteří nezaplatili plnou výši příspěvků a zápisného (jedná se o členy, kteří uhradili po 31. 3. 2018, tudíž jejich členství bylo v souladu se stanovami ukončeno a musí se hlásit do Klubu znovu, tj. zaplatit znovu i zápisné), nemohou vstoupit do soutěže dříve než uhrazením zápisného. Jako datum uhrazení členských příspěvků budou tito členi uvádět datum poslání členského příspěvku, nikoli doplatku zápisného.

Výsledky Pes roku KCHCS

 


VZNIK A HISTORIE SOUTĚŽE

Za nápadem připravit a odstartovat tuto soutěž stály paní Mlada Svobodová (šeltie z Ďáblovy studánky) a Vilemína Kracíková, které připravily prvotní podklady, na základě kterých byla stanovena pravidla. Na dalším rozvoji této prvotní myšlenky mají lví podíl Michaela a Josef Ouředníkovi.

Poprvé byla tato soutěž vyhlášena redakcí Magazínu Collie a Sheltie v roce 1996 jako "Otevřená bodovací soutěž o nejúspěšnějšího psa/fenu výstavní sezóny" výhradně pro interní potřebu Klubu. Započítávány byly výsledky CAC a CACIB výstav z ČR; zahraniční výsledky mohly být započteny v případě, že majitel psa zaslal potřebné doklady (umístění, udělený titul).
V roce 1996 byly zveřejněny kompletní výsledky všech psů daných plemen, pro psy a feny zvlášť a z nich vyhlášeni pouze vítězové kategorie dospělých a mladých, psi a feny zvlášť. V roce 1997 byly rovněž zveřejněny kompletní výsledky, ale už pro kategorii mladých a dospělých, na základě čehož se pak vyhlašovaly kategorie Pes roku, Fena roku, Mladý pes roku a mladá fena roku a nově i Nejúspěšnější chovatelská stanice podle výsledků jednotlivých zvířat.

V roce 1999 se přešlo na nový bodovací systém (body za jednotlivé tituly se nesčítaly, ale k nejvyššímu dosaženému titulu byl přidělen jedinečný počet bodů) a byla stanovena pevná pravidla pro bodování jedinců startujících v průběhu sezony jak ve třídě mladých, tak ve třídách dospělých; pro započtení výsledku ze zahraniční výstavy určena podmínka (započtou se těm jedincům, kteří alespoň na jedné výstavě v ČR získali v daném roce hodnocení výborný).

V roce 2000 byly poprvé navíc vyhlášeny kategorie dorostu a veteránů (pro psy a feny společně) a konečně v roce 2002 byla zveřejněna nová bodovací tabulka pro hodnocení soutěže, podle níž se postupuje dodnes. Opět se přistoupilo ke sčítání bodů za jednotlivé získané tituly a došlo i k odstupňování bodové škály dle druhu výstavy (oblastní, krajská, národní, klubová a speciální, mezinárodní, evropská a světová). Rovněž byla zmírněna podmínka pro zahraniční výstavy - je třeba zaslat kopii posudku a ocenění (totéž platí pro oblastní a krajské výstavy).

Soutěž Pes roku se za svou historii natolik vžila do povědomí členů Klubu, že mnoho majitelů kolií a šeltií místo Pes/Fena roku hrdě uvádí označení Top Collie.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com